Zangpo Project: Pháp Đàm với Sư Cô Nhật Hạnh tại Quận Cam (July 10, 2018)

posted Jul 4, 2018, 9:45 AM by Bồ Đề Tâm 4 All

Viet Nalanda Foundation xin kính mời quý đạo hữu đến tham dự buổi Pháp Đàm với Sư Cô Nhật Hạnh để ủng hộ chương trình học bổng của Đề Án Zangpo Project dành cho quý Tăng Ni sinh và học viên người Việt hiện đang theo học Tạng ngữ và Phật học tại các đại học, ni viện và trung tâm Phật Giáo Tây Tạng ở Ấn Độ và Nepal. Buổi pháp đàm do Sư Cô Nhật Hạnh) hướng dẫn và sẽ có phần vấn đáp.

Sư Cô  NHẬT HẠNH (Tenzin Yangchen) -  Thông dịch viên Tạng-Việt và Anh-Việt của Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma

Pháp đàm - Sự Cần Thiết Của Một Nền Giáo Dục Phật Giáo Cho Xã Hội Ngày Nay


* Slideshow:  Hình ảnh sinh hoạt tu học của Tăng Ni sinh và học viên người Việt tại Dharamsala, Ấn Độ

Thứ Ba ngày 10 tháng 7, 2018 (6g.30 – 8g.30 tối)

Nhà hàng Moonlight Restaurant

15440 Beach Boulevard #118, Westminster, CA  

** Sẽ có cơm chay và thức ăn nhẹ cúng dường đến tất cả đại chúng tham dự **


Để ban tổ chức có thể chuẩn bị chu đáo các phần ăn cho toàn thể đại chúng, xin ghi danh trước ngày 8/7/2018 
qua email bodetam4all@gmail.com hoặc điện thoại 714-458-4722.  Chương trình sẽ bắt đầu đúng giờ.

Xin click vào đây để xem chi tiết trên FLYER (PDF)
Comments