Zangpo Project: Giới Thiệu Phật Học Viện Cổ Mật (Nyingma) tại Sikkim, Ấn Độ

posted Jun 23, 2018, 10:18 AM by Bồ Đề Tâm 4 All   [ updated Jun 24, 2018, 8:46 PM ]
Theo yêu cầu của  tôn sư Rigzin Dorje Rinpoche,  Ban Liên Lạc Zangpo Project-Viet Nalanda Foundation (www.vietnalanda.org) xin được phép giới thiệu Phật học viện Cổ Mật (Nyingma) tại Sikkim, Ấn Độ
đến tất cả các Phật tử có nguyện vọng tu tập Phật Pháp Kim Cang Thừa theo truyền thống Cổ Mật, Longchen Nyingtik.  

HỌC VIỆN CỔ MẬT (NYINGMA) 
tại Martam, Sikkim, Ấn Độ do Tôn Sư Rigzin Dorje Rinpoche thành lập và chỉ đạo  

Nyingma có nghĩa là cổ xưa. Phật giáo được truyền bá ở Tây Tạng vào thế kỷ thứ 7, 8 và 9 được gọi là Nyingma. Trong những thế kỷ này, các vị vua Tây Tạng như Songtsen Gompo, Trisong Deotsen và Triralpachen đã thỉnh mời Padmasambhava (hay còn được gọi là Guru Rinpoche, Việt dịch: Đức Liên Hoa Sanh), Shanta Rakshitta và nhiều Đạo sư khác từ Ấn Độ đến Tây Tạng. Các Đạo sư đã ban cho tất cả các quán đảnh, giáo huấn, khẩu truyền và giáo lý của các truyền thống Phật giáo Nguyên Thuỷ (Hinayana), Đại thừa (Mahayana) và Kim Cương thừa (Vajrayana) cho các đạo sinh Tây Tạng. Thông qua sự thực hành, nhiều hành giả đã đạt được giác ngộ và phát triển các quả vị thành tựu trong cuộc đời của họ. Ngay cả hiện nay, chúng ta cũng có thể tìm thấy truyền thống Nyingma nguyên thủy và chính thống trên toàn thế giới. Do đó, Nyingma là truyền thống Phật giáo đầu tiên của Tây Tạng. Nyingma quảng bá những giáo lý và truyền thống nguyên thủy của Phật giáo. Nyingma cũng là Phật giáo nguyên thủy của Sikkim, vì bốn bậc thầy vĩ đại của Sikkim (Ngaljor Cheth shi) đều là những hành giả Nyingma.  

Tôn sư Rigzin Dorje Rinpoche đã thành lập học viện Nyingma, Thekgue Lekeshei Ling (Trung Tâm  Phật Học Cao Đẳng và Nghiên Cứu / Higher Buddhist Studies and Research Centre) vào ngày 4 tháng 6 năm 1988 để đảm bảo việc bảo tồn và truyền bá Phật Pháp nói chung và Phật giáo theo truyền thống Nyingma (Cổ Mật) nói riêng. Trong khi người bảo trợ chính cho viện là ngài Tartang Tulku Rinpoche, tôn sư Rigzin Dorje Rinpoche đã một mình đảm trách việc điều hành học viện trong nhiều năm. Đây một tổ chức phi chính phủ (NGO) dành riêng cho việc giáo dục tâm linh và nỗ lực để đảm bảo một nền tảng đạo đức vững chắc cho cộng đồng.

Đọc Thêm

Comments