Tường Trình của Zangpo Project (Khóa 2 năm 2016) và Họp Mặt với Sư Cô Nhật Hạnh

posted Jul 16, 2016, 1:23 PM by Bồ Đề Tâm 4 All   [ updated Jul 16, 2016, 1:24 PM ]

Hoa Kỳ, ngày 16 tháng 7 năm 2016  

Kính thưa quý đạo hữu và quý vị mạnh thường quân,  

Zangpo Project xin hoan hỷ thông báo cùng quý đạo hữu và mạnh thường quân là cho khóa 2  năm 2016 (*tháng 7 đến tháng 12), Zangpo  Project đã cấp tổng số  học bổng là  $9,750 USD đến quý  Tăng, Ni và Học viên tại Dharamsala, Ấn Độ để hỗ trợ việc tu học Tạng ngữ và Phật học của các vị như sau:


Đọc Thêm

Quý vị cũng có thể tìm thấy tài liệu này trên trang Đề Án - Zangpo Project
Comments