Thông Báo: Zangpo Project bảo trợ Học kỳ I (1/2017 - 6/2017)

posted Jan 21, 2017, 6:21 PM by Bồ Đề Tâm 4 All

Hoa Kỳ ngày 1/21/2017

Ban Liên Lạc Zangpo Project kính xin thông báo như sau:  Cho Học kỳ I (tháng 1 - 6/2017), Zangpo Project xin được bảo trợ quý Thầy, Cô và các Anh Chị Em cư sĩ có tên dưới đây là các vị hiện đang tiếp tục tu học Tạng ngữ và Phật học tại các trường đại học, học viện và ni viện ở Dharamsala, Ấn Độ. Chúng tôi vô cùng tri ân tấm lòng rộng cúng dường của quý vị mạnh thường quân và các đạo hữu. Lòng  quan tâm, sự ân cần và tin tưởng của quý vị mạnh thường quân và các đạo hữu tại Hoa Kỳ, Việt Nam và Úc Châu là một món quà vô giá dành cho quý Thầy, Cô, học viên và anh chị em trong Ban Liên Lạc Zangpo Project. Trong thời gian ngắn sắp tới, chúng tôi sẽ xin được cập nhật danh sách tài trợ và sẽ đăng tải báo cáo tài chính của năm 2016 trên trang nhà của Đề Án Zangpo Project.

Đọc Thêm

Quý vị cũng có thể tìm thấy thông tin này trên trang Đề Án - Zangpo Project - Danh sách nhận học bổng.

Comments