Thông báo kết thúc Chương Trình Gây Quỹ Đặc Biệt Học Kỳ I-2016

posted Dec 21, 2015, 9:49 AM by Bồ Đề Tâm 4 All   [ updated Dec 21, 2015, 10:29 AM ]

December 21, 2015

Kính gửi quý vị mạnh thường quân và quý đạo hữu,

Ban Liên Lạc Zangpo Project  (BLL ZP) xin kính thông báo là  Chương Trình Gây Quỹ Đặc Biệt cho Học Kỳ I - 2016 đã được hoàn tất mỹ mãn và Zangpo Project sẽ bảo trợ tổng cộng  16 vị Thầy, Cô và cư sĩ người Việt (14 vị  từ Việt Nam và 2 vị từ Hoa Kỳ) hiện đang tu học tại Dharamsala, Ấn Độ.

Tổng số học bổng Zangpo Project sẽ cấp cho Học Kỳ I (từ tháng 1/2016 đến tháng 6/2016) sẽ là: $11,550 USD.

[Đọc Thêm]

Quý vị cũng có thể tìm thấy báo cáo này trên trang Đề Án - Zanpgo Project - Tường Trình và Danh Sách Học Viên Nhận Học Bổng

Comments