Thông Báo Cũ (2006 - 2012)

Currently under construction! Trang này hiện đang được xây dựng! (Nov. 2014)
Thông Báo
của Viet Nalanda Foundation

{
Để  trực tiếp nhận được thông báo, tin tức, tài liệu qua điện thư cũng như  để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với các đạo hữu người Việt có duyên với Phật Giáo Tây Tạng trên khắp thế giới,  xin mời quý đạo hữu tham gia diễn đàn Viet Nalanda  bằng cách vào viếng trang nhà sau đây:  http://groups.yahoo.com/group/Viet_Nalanda/  và bấm vào ô chữ "Join This Group."

2012

Thông báo tháng 10 năm 2012

Ï Trong năm 2012, Viet Nalanda Foundation đã ấn tống 5 quyển sách sau đây:
1) Ánh Sáng Chân Tâm;
2)
Cẩm Nang Nhập Thất;
3)
Lời Vàng của Thầy Tôi (tái bản);
4)
Lời Khẩn Nguyện của Đức Phật Phổ Hiền;
5)
Thức Ăn của Bồ Tát.

Quý đạo hữu có thể thỉnh các quyển sách này sau ngày 15 tháng 10. Xin gửi điện thư về vietnalanda@ymail.co VNFbookrequest@gmail.com.

Ï Đại sư Garchen Rinpoche thuyết giảng tại Houston, TX, Dec. 4-9, 2012
Trung Tâm Phật Giáo - Chùa Việt Nam 10002 Synott Rd, Sugar Land, Texas 7747. (281)-575-0910

Thứ 4, ngày 5, tháng 12, năm 2012  từ 7:00 PM  tới  9:00 PM – Quán Đảnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Thứ 5, ngày 6, tháng 12, năm 2012  từ 7:00 PM  tới  9:00 PM – Pháp Tu Đạo Sư Du Già.

Chùa Linh Sơn South West, 12222 Sea Shore Drive; Houston, TX 77072. Đ/T: (281)-568-6858.

- Thứ 6, ngày 7, Dec., 2012; 10:00 AM - 12:00 PM; 2:00 PM – 6:00 PM - Pháp Tu Đạo Sư Du Già (Tiếp Theo)

- Thứ 7, ngày 8, Dec., 2012; 10:00 AM - 12:00 PM; 2:00 PM – 6:00 PM - Pháp Tu Sám Hối với 35 vị Phật.

12:00 PM - 2:00 PM – Tiệc chay với Rinpoche.

Chùa Phật Quang701 Arizona South Houston, TX 77587. Ðiện thoại: 713-946-5490.

Chủ Nhật, ngày 9Dec., 2012; 10:00 AM – 12:00 PM; 2:00 PM – 4:00 PM - Sám Hối 35 vị Phật (Tiếp Theo).

 12:00 PM – 2:00 PM – Tiệc chay với Rinpoche ($7.00/phần)

 4:00 PM – 5:00 PM – Lễ Quy Y Tam Bảo; 5:00 PM – 6:00 PM –Hoàn Mãn.

 Mọi chi tiết xin liên lạc: Phật tử Chân Duyên (713) 382-6874. EMail: tung.d.vu@att.net

 Phật tử Nguyên Hỷ (832) 279 - 1299.

Ï Khóa tu học Phowa của Ayang Rinpoche:

PHOWA COURSE

ORANGE COUNTY, CALIFORNIA

2-11 tháng 12, 2012

tại Van Lang 14861 Moran St., Westminster, CA 92683

Phiếu Ghi danh

Chương trình

Ï Khóa tu học Guru Yoga, và Sám Hối với 35 vị Phật của Garchen Rinpoche:

Ï Thuyết giảng về Thân Trung Ấm (Bardo) - Orgyen Phuntsok Rinpoche

17-18 tháng 11, 2012

tại Vạn Phước tự, Mira Mesa, SAN DIEGO

2011

Thông báo ngày 15 tháng Mười năm 2011
Ï Viet Nalanda Foundation đã có duyên lành ấn tống được 200 tấm "Mền Quang Minh" hay còn được gọi là "Mền Giải Thoát" theo truyền thống Phật Giáo Tây Tạng. Các tấm "Mền Quang Minh" này được sử dụng để đắp cho người quá cố, có thể được thỉnh trước để phòng khi hữu sự. Đây là phương tiện thiện xảo của chư Phật để hoá độ chúng sinh và là một trong sáu pháp giải thoát do đức Liên Hoa Sanh đã truyền giảng.  Xin bấm vào đây để đọc tài liệu hướng dẫn và xem hình ảnh.  Hiện nay Mền Quang Minh đã hết. Sẽ có thêm vào năm 2013. Xin gửi điện thư về vietnalanda@ymail.com

Thông báo ngày 1 tháng Chín  năm 2011
Ï Viet Nalanda Foundation xin thông báo là chúng tôi đã phát hành các ấn phẩm sau đây trong năm 2011.  Xin liên lac vietnalanda@ymail.com.
(1) Á
nh Sáng Đạo Pháp (đại sư Lama Thubten Yeshe giảng - Vô Huệ Nguyên chuyển Việt ngữ)
(2) Ba Mươi Bảy Pháp Hành Bồ Tát Đạo
(ngài Ngulchu Thogme Zangpo trước tác; Minh Không-Bảo Thanh Tâm chuyển Việt ngữ (Ấn bản nhỏ gọn bỏ túi) (Tái bản)
(3) Trình Tự Tu Thiền (ngài Kamalashila trước tác; Hồng Như Thupten Munsel chuyển Việt ngữ)
(4) Luận Đại Trượng Phu (Đề Bà La Bồ Tát trước tác; Tỳ Kheo Trí Quang chuyển Việt ngữ)

Thông báo ngày 6 tháng Tư năm 2011
Ï Viet Nalanda Foundation và thân hữu sẽ tổ chức khoá tu do đại sư Nubpa Rinpoche chủ trì tại Little Saigon-Westminster, California. Ngài sẽ ban quán đảnh Milarepa và thuyết giảng về Thiền định và Sáu Pháp Du Già của Naropa...
Xin email
vietnalanda@ymail.com để biết thêm chi tiết.
LITTLE SAIGON, CA: MAY 14-15, 2011
Xin bấm vào đây để xem chi tiết
(Vietnamese) (English)
 

Thông báo ngày 18 tháng Hai năm 2011
Ï Viet Nalanda Foundation và thân hữu sẽ tổ chức khoá tu Vajrasattva do đại sư Hungkar Dorje Rinpoche chủ trì tại Little Saigon-Westminster, California.
Xin email
vietnalanda@ymail.com để biết thêm chi tiết.
LITTLE SAIGON, CA: APRIL 1-3 2011
Xin bấm vào để xem chi tiết (Vietnamese) (English)

LIVE Broadcast Web Link
(Bấm trỏ trái chuột  và nút CTRL vào webLink cùng một lúc)
Day 1:     http://www.ustream.tv/channel/vajrasattva---2011---usa
Day 2:     http://www.ustream.tv/channel/day-2---vajrasattva---2011-usa
Day 3 -   http://www.ustream.tv/channel/last-session---vajrasattva---2011---usa


Thông báo ngày 11 tháng Giêng  năm 2011
Ï Viet Nalanda Foundation và thân hữu sẽ tổ chức các khoá tu White Tara & Padmasambhava do trưởng lão đại sư Garchen Rinpoche chủ trì tại San Jose, California; Westminster, California; Oakton, Virginia và Houston, Texas vào các tháng 3, 4 và 5, 2011. Xin email vietnalanda@ymail.com để biết thêm chi tiết.
LITTLE SAIGON, CA: March 24-26, 2011
Xin bấm vào để xem chi tiết (Vietnamese) (English)
SAN JOSE, CA: March 15
Xin bấm vào để xem chi tiết (Vietnamese)   (English)

FREMONT, CA: March 16
Xin bấm vào để xem chi tiết (Vietnamese) (English)

OAKTON, VA: April 26-29
Xin bấm vào để xem chi tiết (Vietnamese) (English)
HOUSTON, TX: May 26-29
Xin bấm vào để xem chi tiết (Vietnamese) (English)
 

2010

Thông báo ngày 25 tháng Mười Hai  năm 2010
Ï Viet Nalanda Foundation xin thông báo là các ấn phẩm sau đây đã được phát hành trong những ngày cuối năm và quý đạo hữu có thể gửi điện thư đến vietnalanda@ymail.com để thỉnh sách.
Xin bấm vào tựa đề để xem sách trong dạng PDF:
(1)
Lamrim Đại Luận Toát Yếu (Dalai Lama)
(2)
Hãy Mở Tâm Bao La Như Đại Dương (Lama Thubten Yeshe)
(3)
Tuyển Tập Rimé I: Đường Đi Của Phật /Chủ Đề: Đạo Sư và Đệ Tử (Nhiều tác giả, dịch giả)
(4) Tứ Diệu Đế (Dalai Lama)
(5) Sống, Chết và Sau Khi Chết (Lama Thubten Yeshe) (Tái bản)
(6) Ngọn Đèn Soi Sáng Con Đường Giải Thoát (Tsele Nat'sog Rangdrol) (Tái bản)

Thông báo ngày 20 tháng Mười Một năm 2010 
Ï   Từ  ngày 6-16 tháng 7 năm 2011, Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ chủ trì đại lễ quán đảnh KALACHAKRA (Thời Luân) tại Hoa Thịnh Đốn. Chương trình do Cộng Đồng Tây Tạng Vùng Thủ Đô (Capital Area Tibetan Association) tổ chức. Hiện nay, vé tham dự có thể được thỉnh trực tiếp trên mạng: http://www.kalachakra2011.com.
 Ban Tổ Chức đã phát tâm dành riêng cho
Viet Nalanda Foundation và cộng đồng người Việt một số vé, có thể thỉnh qua Viet Nalanda Foundation.  Quý đạo hữu người Việt muốn thỉnh vé tham dự, xin liên lạc ththoang@yahoo.com.  Chương trình sẽ được thông dịch qua rất nhiều ngôn ngữ, kể cả Việt ngữ. Xin bấm vào đây để xem chi tiết (PDF).


T
hông báo ngày 15 tháng Mười năm 2010

Ï   Ban Tổ Chức Giải Khuyến Học Tạng Ngữ  “Thonmi Sambhota” xin hoan hỷ thông báo kết quả trao giải đến  (1) Thầy Thích Quảng Thiện, cùng các đạo hữu (2) Nguyễn Mạnh Cường và (3) Nguyễn Thị Thanh Mai. Xin bấm vào đây để xem lá thư thông báo kết quả được gửi đến các tham dự viên trúng giải.

Thông Báo ngày 12 tháng Tám năm 2010
Viet Nalanda Foundation/Zangpo Project xin thông báo về Giải Khuyến Học Tạng Ngữ  2010 Trong năm 2010,  sẽ có ba (3) Giải Đồng Hạng để khuyến khích việc học đàm thoại, mẫu tự, chữ viết và văn phạm Tạng ngữ. Các giải thưởng gồm có ba tập sách như sau:
(1)- Một tập sách "SAY IT IN TIBETAN" (Đối thoại hằng ngày bằng tiếng Tạng) của tác giả Norbu Chophel* Sẽ có phần phát âm các câu đối thoại đi kèm. Sách trình bày song ngữ Anh-Tạng.
 (2)- Một tập sách "A BASIC GRAMMAR OF MODERN SPOKEN TIBETAN" (Văn phạm căn bản của tiếng Tạng đàm thoại hiện đại) của tác giả Tashi.* Sách trình bày song ngữ Anh-Tạng.
 (3)- Một tập sách "MODERN TIBETAN LANGUAGE - Volume I" (Tạng ngữ hiện đại bao gồm cả chữ viết, đàm thoại và văn phạm) của tác giả Losang Thonden.*Sách này được trình bày song ngữ Anh-Tạng. Nhưng hiện nay Zangpo Project đang trong quá trình chuyển dịch tập sách này qua tiếng Việt , sau đó sẽ phối hợp phần thâu âm tiếng Tạng tại Sarah College, và Viet Nalanda Foundation/Zangpo Project  dự trù sẽ phát hành vào năm 2011 tập sách trình bày song ngữ Việt-Tạng, với phần phát âm tiếng Tạng đính kèm. 

Tuy đây là những món quà nhỏ bé, khiêm nhường nhưng gói trọn tấm lòng khao khát muốn chia sẻ gia tài ngôn ngữ Tây Tạng với những ai có duyên lành với truyền thống tu tập của Phật Giáo Tây Tạng cũng như với dân tộc và văn hoá Tây Tạng.
Muốn ghi danh tham dự, xin liên lạc điện thư projectzangpo@hotmail.com hoặc đ/t 949-208-1760.


Thông Báo ngày 4 tháng Tám năm 2010
Viet Nalanda Foundation với sự hỗ trợ của Amitabha Foundation sẽ tổ chức một khoá tu Phowa (pháp chuyên di tâm  thức đại thần tốc theo 2 truyền thông Nyingma và Drikung) do Đại Sư Ayang Rinpoche hướng dẫn trong 9 ngày từ 2 tháng 10 cho đến ngày 9 tháng 11 tại  Viet Herald, Westminster, CA.  Muốn tham  dự, xin vào xem chương trình chi tiết hoặc gửi điện thư đến: dkimphung@yahoo.com.


Thông Báo ngày 27 tháng Sáu năm 2010
Viet Nalanda Foundation sẽ tổ chức một chương trình Pháp thoại "Làm Thế Nào Để Kết Nối với Đức Phật A Di Đà Trong Đời Sống Hằng Ngày" và lễ cầu siêu do Sư  Tổ Drikung Chetsang Rinpoche chủ trì vaò ngày 22 tháng 8, 2010 tại Virginia, Hoa Kỳ. Muốn tham  dự, xin  xem chương trình chi tiết  hoặc gửi điện thư đến: vietnalanda@yahoo.com.


Thông báo ngày 25 tháng Giêng năm 2010

Ï Viet Nalanda Foundation đã có duyên lành ấn tống được 100 tấm "Mền Quang Minh" hay còn được gọi là "Mền Giải Thoát" theo truyền thống Phật Giáo Tây Tạng. Các tấm "Mền Quang Minh" này được sử dụng để đắp cho người quá cố, có thể được thỉnh trước để phòng khi hữu sự. Đây là phương tiện thiện xảo của chư Phật để hoá độ chúng sinh và là một trong sáu pháp giải thoát do đức Liên Hoa Sanh đã truyền giảng.  Xin bấm vào đây để đọc tài liệu hướng dẫn và xem hình ảnh. Muốn thỉnh  "Mền Quang Minh," xin quý đạo hữu gửi điện thư đến vietnalanda@ymail.com
 

2009

Thông báo ngày 29 tháng Mười Hai  năm 2009
Ï Viet Nalanda Foundation xin thông báo là các ấn phẩm sau đây đã được phát hành trong những ngày cuối năm và quý đạo hữu có thể gửi điện thư đến vietnalanda@ymail.com để thỉnh sách.
Xin bấm vào tựa đề để xem sách trong dạng PDF:
(1) Ba Mươi Bảy Pháp Hành Bồ Tát Đạo (Ngulchu Thogme Zangpo)
(2) Ba Điểm Tinh Yếu Của Đường Tu Giác Ngộ (Ribur Rinpoche)
(3) Sống, Chết và Sau Khi Chết (Lama Thubten Yeshe)
(4) Ngọn Đèn Soi Sáng Con Đường Giải Thoát (Tsele Nat'sog Rangdrol)
(5) Kho Tàng Tâm Yếu Của Những Bậc Đại Giác (Patrul Rinpoche)

Thông báo ngày 24 tháng Mười Một  năm 2009
Ï Viet Nalanda Foundation xin thông báo là tổ chức chúng tôi không có bất kỳ liên hệ nào với tổ chức, ban chủ trương và trang nhà của Viet Drikung Foundation www.vietdrikung.org. Việc nêu danh tánh, thượng tải các links nối kết từ VNF, hoặc trích đăng những hình ảnh, tài liệu lấy từ trang nhà của Viet Nalanda Foundation, hoặc từ cá nhân dịch giả Tâm Bảo Đàn, nằm ngoài sự đồng ý của TBĐ và tổ chức VNF.

Thông báo ngày 15 tháng Bảy  năm 2009
Ï   Ban Tổ Chức Giải Khuyến Học Tạng Ngữ  “Thonmi Sambhota” xin hoan hỷ thông báo kết quả như sau: (1) Giải Đặc Biệt dành cho Phạm Văn Thuấn; (2) Giải Đồng Hạng dành cho Phạm Quang Thiệp; (3) Giải Đồng Hạng dành cho Nguyễn Trung. Xin bấm vào đây để xem lá thư thông báo kết quả được gửi đến các tham dự viên trúng giải.

Thông báo ngày 2 tháng Bảy  năm 2009
Ï   Năm nay, Viet Nalanda Foundation dự định sẽ ấn tống các tập sách sau đây: (1) "Ba Mươi Bảy Pháp Hành Bồ Tát Đạo" do đại sư Ngulchu Thogme Zangpo trước tác; Bảo Thanh Tâm chuyển Việt ngữ (ấn bản nhỏ gọn bỏ túi); (2) "Ba Điểm Tinh Yếu Của Đường Tu Giác Ngộ" do đại sư Ribur Rinpoche luận giảng về giáo pháp thâm thúy của Lama Tsongkhapa, Sơ Tổ giòng Gelug; Hồng Như Thupten Munsel chuyển Việt ngữ; (3) "Sống, Chết và Sau Khi Chết" do đại sư Lama Thupten Yeshe luận giảng; Vô Huệ Nguyên chuyển Việt ngữ, Phổ Từ Diệu Hương hiệu đính; (4) "Ngọn Đèn Soi Sáng Con Đường Giải Thoát: Kinh Nhật Tụng Dựa Trên Những Hướng Dẫn Về Cõi Trung Giới" do đại sư Tsele Nat'sog Rangdrol trước tác để tụng đọc hằng ngày, nhắc nhở ta về cái Chết và về Thân Trung Ấm; Tâm Bảo Đàn chuyển Việt ngữ, giới thiệu và chú giải.
Quý đạo hữu muốn phát tâm đóng góp cho chương trình ấn tống của
Viet Nalanda Foundation, xin vui lòng bấm vào đây để biết thêm chi tiết, hoặc gửi điện thư đến vietnalanda@ymail.com hoặc đ/t 240-238-1903.

Thông báo ngày 15 tháng Sáu năm 2009
Ï   Giải Khuyến Học Tạng Ngữ  “Thonmi Sambhota.”
** Gia hạn ngày gửi thư tham dự đến ngày 30 tháng 6, 2009.
** Kết quả sẽ được thông báo vào ngày 15 tháng 7 năm 2009.
Muốn ghi danh tham dự, xin bấm vào đây để xem chi tiết và xin liên lạc điện thư projectzangpo@hotmail.com hoặc đ/t 240-238-1903.

Thông báo ngày 12 tháng Sáu năm 2009
Ï   Vào ngày 10/10/2009 tại Hoa Thịnh Đốn, đức Dalai Lama sẽ thuyết giảng về đề tài Tâm Yếu Của Sự Chuyển Hoá: Khai Mở Trí Huệ Trong Xã Hội Hiện Đại. Sau đó sẽ là một buổi hội thảo chuyên đề về Kiến, Định và Hạnh do các vị đại sư, học giả, các nhà hoạt động xã hội trình bày. Chương trình do Hội Bảo Tồn Nghệ Thuật và Văn Hoá Tây Tạng (Conservancy for Tibetan Art and Culture) tổ chức.
Chi tiết chương trình có thể tìm thấy tại trang nhà:
http://www.dalailamadc09.com. Cộng đồng Phật tử người Việt và
Viet Nalanda Foundation được có duyên lành phối hợp làm việc với Ban Tổ Chức trong một số công tác thiện nguyện,  cũng như giúp phân phối vé tham dự. Muốn biết thêm chi tiết thỉnh vé và làm thiện nguyện, xin xem trang tiếng Việt sau đây: http://www.dalailamadc09.com/pdfs/Vietnamese.pdf.

Thông báo ngày 2 tháng Năm năm 2009
Ï
  Bắt đầu  từ năm nay, Viet Nalanda Foundation/Zangpo Project sẽ khởi sự trao các Giải Khuyến Học Tạng Ngữ hằng năm.  Giải này sẽ được đặt tên là  Giải “Thonmi Sambhota.”  
Thonmi Sambhota (Việt âm: Thuơn-mi Xam-bô-ta) là một vị đại thần thuộc triều đại của đức Pháp vương Songtsen Gampo.  Ông là người đã được nhà vua phái gửi qua Ấn Độ vào thế kỷ thứ 7 để tu học Phật Pháp.  Ông đã sáng chế ra các mẫu tự, chữ viết và văn phạm Tây Tạng noi theo khuôn mẫu của Phạn ngữ. 
Trong năm 2009,  sẽ có ba (3) Giải Đồng Hạng để khuyến khích việc học đàm thoại Tạng ngữ và một (1) Giải Đặc Biệt để khuyến khích việc học đàm thoại, mẫu tự, chữ viết và văn phạm Tạng ngữ. Tuy đây là những món quà nhỏ bé, khiêm nhường nhưng gói trọn tấm lòng khao khát muốn chia sẻ gia tài ngôn ngữ Tây Tạng với những ai có duyên lành với truyền thống tu tập của Phật Giáo Tây Tạng cũng như với dân tộc và văn hoá Tây Tạng.
Muốn ghi danh tham dự, xin bấm vào đây để xem chi tiết và xin liên lạc điện thư projectzangpo@hotmail.com hoặc đ/t 240-238-1903.

Thông báo ngày 24 tháng Ba năm 2009
Ï   Khoá Đàm Thoại Tạng Ngữ (6-tuần) - theo thổ âm của kinh đô Lhasa do Viet Nalanda Foundation tổ chức sẽ được khởi sự vào thứ Bảy ngày 4 tháng 4, 2009 tại North Potomac, Maryland, Hoa Kỳ. Muốn ghi danh tham dự, xin bấm vào đây để xem chi tiết và xin liên lạc điện thư vietnalanda@ymail.com hoặc đ/t 240-238-1903.

Thông báo ngày 17 tháng Ba năm 2009
Ï   Khoá Đàm Thoại Tạng Ngữ (8-tuần) - theo thổ âm Khampa/miền Đông Tây Tạng  do Viet Nalanda Foundation tổ chức sẽ được khởi sự vào Chủ Nhật ngày 29 tháng 3, 2009 tại North Potomac, Maryland, Hoa Kỳ. Muốn ghi danh tham dự, xin bấm vào đây để xem chi tiết và xin liên lạc điện thư vietnalanda@ymail.com hoặc đ/t 240-238-1903.   Quý Đạo Hữu ở xa có thể học hàm thụ qua webcam.

Thông báo ngày 7 tháng Giêng năm 2009
Ï Viet Nalanda Foundation  vừa  hoàn tất ấn tống hai tập sách Lời Vàng Của Thầy Tôi (Patrul Rinpoche, Nhóm Longchenpa chuyển Việt ngữ, Viet Nalanda Foundation/Tâm Bảo Đàn/Từ Bi Hoa hiệu đính) và Pháp Tu Tây Tạng (Dalai Lama, Hồng Như chuyển Việt ngữ).  Quý Đạo Hữu muốn thỉnh sách, xin liên lạc điện thư vietnalanda@ymail.com.

 

2008

Thông báo ngày 27 tháng Mười năm 2008
Ï Viet Nalanda Foundation  được có duyên lành phối hợp làm việc chung với tổ chức Milarepa L.L.C.  để phổ biến phim điện ảnh về cuộc đời của vị thánh tăng- hành giả du già lừng danh nhất Tây Tạng đến với cộng đồng người Việt.  Vào ngày 4 tháng 11, 2008, DVD phim Cuộc Đời Milarepa có phụ đề tiếng Việt và DVD Thuyết Giảng về Milarepa lồng tiếng Việt sẽ được phát hành tại Hoa Kỳ và Canada. Riêng các DVD có thể xem được tại Úc Châu, Âu Châu và Á Châu  sẽ đươc phát hành vào cuối tháng 12, 2008. Muốn biết thêm chi tiết để mua DVD Milarepa, xin  vào xem trang nhà:   www.vietnalanda.org/sidedeanmilarepa.html
Nếu quý đạo hữu có vấn đề trục trặc kỹ thuật không thể mua được DVD on-line trên trang nhà tiếng Anh thì xin gửi email đến cho Viet Nalanda Foundation tại địa chỉ điện thư  vietnalanda@ymail.com, chúng tôi sẽ giúp quý vị thỉnh mua DVD.

Thông báo ngày 26 tháng Chín năm 2008 
Ï Từ khi đặt chân lên xứ Ấn vào tháng 6 năm nay để nhập học tại một học viện Phật Giáo theo truyền thống Tây Tạng, Sư Chú Giới Hạnh Ngawang Tsultrim Zangpo (vị tăng sinh người Việt đầu tiên được Đề Án Zangpo/Viet Nalanda Foundation bảo trợ) đã thường xuyên gửi cho chúng tôi những bức điện thư cập nhật tin tức và trình bày về đời sống, sinh hoạt tu học của Chú tại Sarah College, Ấn Độ.  Đây là những lá thư mộc mạc, chân thành, chứa chan hy vọng, đồng thời cũng tràn đầy những câu chuyện, hình ảnh, chi tiết sống động về cuộc đời tu học tại Dharamsala -- thủ đô tỵ nạn của người dân Tây Tạng và  trú xứ của đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14. 
Ngoài ra, chúng tôi cũng rất vui mừng khi biết được  tin là hiện nay, tại Dharamsala, ngoài Sư Chú Zangpo ra thì  còn có thêm một số 6-7 vị Thầy, Sư Cô và cư sĩ người Việt đang theo học Tạng ngữ.
Với ước nguyện chia sẻ những tin tức cát tường này với các vị mạnh thường quân đã giúp cho Đề Án Zangpo được viên mãn, cũng như chia sẻ với chư Phật tử người Việt có duyên với Kim Cang Thừa và Phật Giáo Tây Tạng, chúng tôi đã xin phép Sư Chú để đăng tải các trích đoạn những lá thư của Chú trên trang nhà của Đề Án Zangpo.  http://www.vietnalanda.org/sidedeanzangpo_lathudharamsala.html

Thông báo ngày 2 tháng Chín năm 2008 
Ï Tác giả/dịch giả Sonam Nyima Chân Giác (Canada) có yêu cầu Viet Nalanda Foundation giới thiệu đến quý đạo hữu năm quyển sách mới ấn tống sau đây để quý đạo hữu có thể thỉnh. Nếu muốn thỉnh sách thi xin quý đạo hữu hoan hỉ vào xem trang nhà http://www.vietnalanda.org/tchngkinhsach.html  để biết thêm chi tiết.  Sách đã ấn tống gồm có:  (1) Chết, Vào Thân Trung Ấm Và Tái Sinh Theo Phật Giáo Tây Tạng, (2) Nhật Ký Dharamsala: Bút Ký Về  Cuộc Hành Trình Và Học Đạo Tại Ấn Độ Năm 2008, và ba quyển về các pháp môn cúng dường của (3)  Bổn Sư (Guru Puja), (4) Dược Sư Phật (Medicine Buddha Puja) và (5) Lục Sắc Quan Âm Phổ Độ Mẫu (Green Tara Puja). Nguyện mọi sự cát tường viên mãn.

Thông báo ngày 21 tháng Bảy năm 2008 
Ï Kể từ ngày 15 tháng Bảy năm 2008, địa chỉ email chính thức của Viet Nalanda Foundation đã được dời đến vietnalanda@ymail.com 
thay vì
vietnalanda@yahoo.com.

Thông báo ngày 6 tháng Sáu năm 2008 
Ï Vào tháng 11 năm 2007, sau khi được có duyên lành diện kiến với Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Hoa Thịnh Đốn vào tháng 10/2007 và được Ngài gia hộ và khuyến khích, tổ chức Viet Nalanda Foundation (khi đó có tên là Viet Vajra Foundation) đã  phát khởi một đề án có tên là Đề Án Zangpo với nguyện ước gửi được chư tăng ni và hành giả người Việt ở khắp nơi trên thế giới đi qua Ấn Độ hay Nepal để tu học Tạng ngữ Phật Học tại các tu viện và học viện theo truyền thống Phật Giáo  Tây Tạng.  Trải qua một quá trình làm việc và học hỏi kinh nghiệm, chúng tôi xin mời quý đạo hữu đọc bản tường trình sau đây của Đề Án Zangpo trong chương trình bảo trợ vị tăng người Việt đầu tiên qua tu học Tạng ngữ tại Dharamsala, Ấn Độ. Chúng tôi cũng xin nhân đây gửi lời cảm tạ và tán thán công đức đến tất cả quý đạo hữu đã phát tâm đóng góp cho Đề Án Zangpo được viên mãn. Xin bấm vào đây để đọc bài tường trình mới nhất hoặc vào xem chi tiết tại:
http://www.vietnalanda.org/sidedeanzangpo.html

Thông báo ngày 20 tháng Năm năm 2008 
Ï   Vào ngày 17 tháng 7 năm 2008 sắp tới, Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ thuyết giảng về Tứ Diệu Đế vào lúc 2 - 4 giờ chiều tại Radio  Music City Hall, thành phố New York City, Hoa Kỳ.  Chương trình do Tổ Chức Himalayan Buddhist Community (Cộng Đồng Phật Tử Vùng Hy Mã Lạp Sơn) bảo trợ. Hiện nay, vé tham dự có thể được thỉnh trực tiếp trên mạng http://www.dalailamanyc2008.org nhưng hầu hết số vé trị giá $40, $50 và $100 đã được thỉnh hết rồi!  Do đó Ban Tổ Chức đã phát tâm để dành cho VNF một số vé riêng để cho Phật tử người Việt. Chương trình sẽ được thông dịch qua tiếng Nepali, tiếng Anh và tiếng Việt. Vì số vé Ban Tổ Chức để dành cho chúng ta rất giới hạn nên xin quý đạo hữu  vui lòng thỉnh sớm. Hạn chót ghi danh là ngày 15 tháng 6 năm 2008. Quý đạo hữu người Việt muốn thỉnh vé tham dự, xin vào xem chi tiết tại  http://www.vietnalanda.org/dalailamanyc2008.html.

Thông báo ngày 22 tháng Tư năm 2008
ÏÏ  “Tara Without Borders” hay “Tình Thương Không Biên Giới” là một Quỹ Từ Thiện trực thuộc Viet Nalanda Foundation vừa được thành lập vào tháng 3 vừa qua, đặt trụ sở tại Westminster, California, Hoa Kỳ, với tâm nguyện đóng góp một phần nào vào việc xoa dịu nỗi khổ đau của những người kém may mắn không phân biệt chủng tộc trên thế giới, đặc biệt lưu ý đến người già, khuyết tật và trẻ em mồ côi tại Việt Nam. Ngoài ra, vì là những Phật tử tu tập theo truyền thống Phật Giáo Tây Tạng và có mối duyên sâu đậm với các đạo sư Tây Tạng cũng như với văn hoá và xã hội Tây Tạng, chúng tôi không thể làm ngơ trước những đau khổ, thiếu thốn của người dân Tây Tạng tại những làng mạc xa xôi hẻo lánh hoặc trong hoàn cảnh lưu vong, đặc biệt lưu ý đến người già, phụ nữ và trẻ em Tây Tạng.  Chúng tôi cũng đặc biệt quan tâm đến chư tăng ni Tây Tạng trong hoàn cảnh thiếu thốn và muốn đóng góp trợ duyên để quý tăng ni có được một môi trường sống tương đối đầy đủ, giúp cho việc tu học được tốt đẹp hơn. Muốn biết thêm chi tiết, xin vào xem trang nhà: http://www.vietnalanda.org/tarawithoutborders.html

Thông báo ngày 26 tháng Ba năm 2008  
Ï
  Đức Đạt Lai Lạt Ma ban huấn từ rằng chúng ta nên cùng nhau trì tụng 100 triệu lần câu minh chú Quan Âm (Om Tare Tutare Ture Svaha) để cầu nguyện, sám hối, và hồi hướng cho Tây Tạng cũng như cho tất cả chúng sinh đang đau khổ trong cơn biến động vừa qua tại Tây Tạng.  Trong giai đoạn khó khăn, nhiều thử thách hiện nay, chỉ có công phu hành trì, sám hối và hồi hướng của chúng ta mới có thể làm chiếc bè đưa chúng ta và tất cả vượt đến bờ bên kia. Nguyện cho tất cả mọi đau khổ và sân hận được chuyển hoá thành an lạc và yêu thương, thành từ bi và trí tuệ!  ** Xin đọc thêm những lời huấn từ của đức Đạt Lai Lạt Ma dành cho người Tây Tạng tại trang nhà http://www.dalailama.com/news.222.htm (Dharamsala tháng 4/2008).

Thông báo ngày 22 tháng Ba năm 2008 
Ï  Ngài Karmapa đời thứ 17, Orgyen Trinley Dorje, sẽ lần đầu tiên di du hoá tại Hoa Kỳ từ ngày 15 tháng 5 cho đến ngày 2 tháng 6, 2008.  Đây thật là một duyên lành vô cùng hy hữu và cát tường cho giới Phật tử theo truyền thống Phật Giáo Tây Tạng tại hải ngoại. Xin xem chi tiết toàn bộ chương trình thuyết giảng, xin vào xem trang nhà http://www.karmapavisit.org.
Một chương trình đặc biệt gồm có thuyết pháp và lễ gia lực Dược Sư Phật do ngài Karmapa đời thứ  17 chủ trì tại trung tâm
KTC-New Jersey vào ngày 23 tháng 5, 2008 (từ 2-5 giờ chiều) sẽ được thông dịch qua Anh ngữ, Hoa ngữ Việt ngữ.

Xin xem chi tiết chương trình KTC-New Jersey tại trang nhà http://ktcnj.org.
Quý đạo hữu người Việt muốn biết thêm chi tiết về chương trình đặc biệt tại trung tâm KTC-New Jersey vào ngày 23 tháng 5, 2008 hoặc muốn thỉnh vé tham dự , xin vào xem trang nhà www.vietnalanda.org/karmapavisit-ktcnj2008.html (Việt ngữ). Mọi thắc mắc tổng quát, xin liên lạc đ/t 24-238-1903. 

Thông báo ngày 3 tháng Giêng năm 2008
Ï  Chương trình Triển Lãm Lưu Động Ngọc Xá Lợi Phật và Các Thánh Tăng để hỗ trợ cho Dự Án Di Lặc do Lama Zopa đề xướng sẽ được tổ chức trong dịp Xuân Mậu Tý 2008 tại Little Saigon, California trong ba ngày 8, 9 và 10 tháng Hai năm 2008.  Mọi chi tiết hoặc muốn làm thiện nguyện viên, xin liên lạc Maithy Đinh Trương (714) 443-1210/email: maithylam@yahoo.com hoặc vào xem trang Sinh Hoạt của Viet Nalanda Foundation.

Thông báo ngày 1 tháng Giêng năm 2008
Ï  Thể theo huấn từ của đức Đạt Lai Lạt Ma, Viet_Vajra Foundation, Inc. đã hoàn tất thủ tục pháp lý để đổi tên của Hội thành Viet Nalanda Foundation, Inc.  kể từ ngày 28 tháng 11 năm 2007.  Trang nhà chính thức của Viet Nalanda Foundation đã được dời đến địa điểm www.vietnalanda.org. Tuy nhiên, tên "Viet_Vajra Foundation" vẫn tồn tại, và trên phương diện pháp lý, vẫn được công nhận là một danh hiệu khác của Hội.
Diễn đàn/list-serv  Viet_Vajra Yahoogroup cũng đã được đổi tên thành diễn đàn Viet_Nalanda Yahoogroup. Quý đạo hũu muốn tham gia  Viet_Nalanda Yahoogroup để trao đổi tin tức về Phật Giáo Tây Tạng, xin vui lòng vào ghi danh tại trang nhà: http://groups.yahoo.com/group/Viet_Nalanda/2007

Thông báo ngày 18 tháng 11 năm 2007
Ï  Viet_Vajra/Viet Nalanda Foundation đã hoàn tất dự án ấn tống tâp sách “Phát Tâm Bồ Đề” (1000 cuốn- ấn bản Hoa Kỳ vào tháng 11, 2007), nguyên tác của ngài Ribur Rinpoche do Hồng Như chuyển Việt ngữ.  Xin bấm vào đây nếu muốn thỉnh sách.
Chúng tôi sẽ xin gởi sách đến cho tất cả những đạo hữu nào trước đây đã phát tâm cúng dường cho đề án ấn tống theo như yêu cầu của quý vị và chúng tôi sẽ bảo trở cước phí gởi sách.  Nếu quý vị có thay đổi địa chỉ trong thời gian vừa qua, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi trong thời gian sớm nhất. 
Ngoài ra, tất cả quý đạo hữu nào khác muốn thỉnh sách, xin gởi e-mail về: vietnalanda@ymail.com cho biết tên họ, địa chỉ, số lượng sách muốn thỉnh để chúng tôi tiện việc gởi sách.   Nếu quý vị phát tâm muốn gởi lại cước phí, xin hoan hỷ gởi về:              
Viet Vajra/ Viet Nalanda Foundation - Project  Ấn Tống
17548 Nutwood Drive
Carson, CA 90746

Check hoặc money order xin đề tên “Viet Vajra/Viet Nalanda Foundation.” Viet Vajra/Viet Nalanda Foundation là một tổ chức bất vụ lợi 501(c)3 nên mọi đóng góp đều được khấu trừ thuế theo luật định. 
Tập sách "Lời Vàng Của Thầy Tôi," nguyên tác của ngài Patrul Rinpoche do Nhóm Longchenpa chuyển ngữ, hiện đang được tiếp tục hiệu đính toàn bộ và sẽ được ấn tống trong thời hạn sớm nhất, dự trù vào đầu năm 2008.  Nguyện xin chư Phật và chư Bồ Tát chứng giám cho công đức ấn tống kinh sách của tất cả quý đạo hữu, và nguyện xin cho những lời vàng ngọc của chư đạo sư sẽ đến được với tất cả chúng sinh trong sáu cõi.

Thông báo ngày 27 tháng 10 năm 2007
Ï Tổ chức Viet_Vajra Foundation đã được Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14 cho phép diện kiến vào chiều ngày 16 tháng 10 năm 2007 tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, một ngày trước khi ngài nhận giải thưởng danh dự Huy Chương Vàng Quốc Hội Hoa Kỳ.  Buổi hội kiến diễn ra trong vòng 40 phút và ngài đã gia hộ và ban huấn từ về phương thức truyền bá Phật Giáo Tây Tạng cho Phật tử người Việt trong tương lai.
Trong buổi hội kiến, đức Đạt Lai Lạt Ma cũng đã nhắc nhiều đến truyền thống tu tập của đại học viện Nalanda, là đại học viện Phật Giáo lừng danh tại Ấn Độ bắt đầu từ thế kỷ thứ 5 cho đến cuối thế kỷ thứ 12 Công Nguyên. Ngài cho rằng Phật Giáo Tây Tạng đã chịu rất nhiều ảnh hưởng từ truyền thống tu tập Nalanda và ngài đã gia hộ cũng như gợi ý/cho phép tổ chức Viet_Vajra Foundation đổi tên thành Viet Nalanda Foundation.
Xin bấm vào đây để xem trích đoạn video
Xin bấm vào đây để  nghe trích đoạn thâu âm.
Xin bấm vào đây để đọc bài tường thuật.

 

Comments