Thông báo về sách "Tống Thức Đại Pháp" (Phowa) 2014

posted Nov 28, 2014, 4:56 PM by Bồ Đề Tâm 4 All   [ updated Dec 8, 2014, 7:43 PM ]

Ngày 7 tháng 12 năm 2014

 

Kính thưa quý Đạo Hữu,

 

Năm 2014, Viet Nalanda Foundation (VNF) dự trù ấn tống hai tập sách là Cúng Dường Mây Cam Lồ do Choden Rinpoche luận giải (Dịch giả: Gyalten Deying; Hiệu đính: Thanh Liên và Mai Tuyết Ánh), và tập sách Tống Thức Đại Pháp (Phowa) gồm các tài liệu luận giải và hành trì do Ayang Rinpoche hướng dẫn (Dịch giả: Mai Thy–Không Quán).

 

Tuy nhiên vào ngày 20/10/2014, hai vị dịch giả của tập sách Phowa đã gửi điện thư cho chúng tôi thông báo cho biết quyết định không muốn ấn tống sách Phowa vào thời điểm này để có thể hoàn chỉnh bản dịch theo tôn ý của Ayang Rinpoche.

 

Vì thế Viet Nalanda Foundation cũng đã viết một điện thư thông báo gửi ra Diễn đàn Viet Nalanda vào ngày 2/11/2014 loan báo như sau:  (1) vì lý do kỹ thuật cần hoàn chỉnh bản dịch nên đã không thể phát hành sách Phowa năm 2014;  (2) đối với quý đạo hữu đã đóng góp ấn tống sách Phowa, xin hoan hỷ liên lạc với Thủ Quỹ của VNF (Hiền Trần: hienhtran80@yahoo.com  / 714-458-4722) để chúng tôi có thể hoàn trả quý vị số tịnh tài đóng góp cho sách Phowa; và (3) nếu quý vị không muốn nhận lại số tịnh tài đã đóng góp thì các đóng góp đó sẽ được sung vào quỹ ấn tống VNF cho những năm kế tới.

 

Mới đây vì có một vài đạo hữu đã nêu thắc mắc về lý do sách Phowa không được ấn tống theo đúng dự định, nên chúng tôi xin viết lá thư này để minh bạch chia sẻ với quý đạo hữu hầu tránh mọi hiểu lầm. Việc in hay không in sách Phowa sẽ là do sự quyết định và cho phép của ngài Ayang Rinpoche, không phải do cá nhân một ai hay do VNF quyết định. Nguyện mọi sự sẽ được thuận duyên để các dự án ấn tống của Viet Nalanda Foundation sẽ tiếp tục được viên mãn và đem lại nhiều lợi lạc trong tương lai.


Viet Nalanda Foundation
...


Comments