Tặng Sách Học Tạng Ngữ Đợt 1 (Zangpo Project)

posted Jul 17, 2016, 12:00 AM by Tam Bao Dan   [ updated Jul 17, 2016, 12:10 AM ]
Zangpo Project xin hân hạnh phổ biến Chương Trình Tặng Sách (và Audio) Học Tạng Ngữ và mong nhận được sự hỗ trợ từ quý đạo hữu.   

Đây là một nỗ lực nhỏ bé của Zangpo Project để khuyến khích các đạo hữu nào không thể đi qua Ấn Độ hoặc Nepal tu học vẫn có thể tự học Tạng ngữ tại ngay nơi cư ngụ. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc zangpoproject@gmail.com.  

Quý vị cũng có thể tìm thấy thông tin này trên trang Đề Án - Zangpo Project.
Comments