Quà Mừng Sinh Nhật thứ 80 của Đức Dalai Lama

posted Jun 25, 2015, 11:11 AM by Pema Zangmo   [ updated Jun 25, 2015, 4:18 PM by Bồ Đề Tâm 4 All ]
Kính thưa quý đạo hữu,

Nhân dịp sinh nhật thứ 80 của Đức Dalai Lama, Viet Nalanda Foundation đã in ấn tống quyển sách có tựa đề: "Đức Dalai Lama, Con Trai Của Tôi" do Mẹ ngài kể lại và thượng tọa Thích Nguyên Tạng dịch sang tiếng Việt.

Quyển sách này đã được in xong và chỉ phát hành tại Hoa Kỳ và ngoại quốc. Quý đạo hữu muốn thỉnh sách ấn tống:

Tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác, xin liên lạc: vnfbookrequest@gmail.com 

Tại Úc Châu, Tân Tây Lan và Đông Nam Á (không kể Việt Nam), xin liên lạc: xitrum70@yahoo.com

........................

Ngoài ra, hai quyển sách sau đây là do các đạo hữu tại Vietnam phát tâm cúng dường chi phí ấn tống và phát hành (không phải là sách do VNF ấn tống):

Những Lời Khai Thị Từ Bậc Tôn Quý của Garchen Rinpoche -  Tiểu Nhỏ dịch và Tâm Bảo Đàn hiệu đính

* Sách Khai Thị là do trung tâm Drikung Dharma Surya (Hoa Kỳ) biên tập và  ấn tống.

Giáo Huấn Về Sáu Trung Ấm (Bardo) thuyết giảng của Garchen Rinpoche - Trần Lanh Anh dịch và Thanh Liên hiệu đính

* Sách Bardo là do Gyaltsen Publications  (Singapore) phát hành và giữ bản quyền; lần in 2015 đặc biệt chỉ phát hành tại Singapore và Việt Nam.

Quý đạo hữu  ở Việt Nam muốn thỉnh hai quyển sách này xin liên lạc: huyen2307@yahoo.comKinh chúc quý đạo hữu vạn sự cát tường, thân tâm thường lạc.

Om Mani Padme Hum.
 
tpl\vdt.
Comments