Nội Quy dành cho Diễn đàn Viet Nalanda (cập nhật 1/2017)

posted Dec 8, 2014, 10:24 AM by Bồ Đề Tâm 4 All   [ updated Jan 25, 2017, 2:50 PM ]


** Cập nhật ngày 25 tháng 1 năm 2017

 

Kính thưa quí Đạo Hữu,

 

Từ hơn mười mấy năm qua (tháng 6/2004) khi  thành lập Diễn đàn Viet Nalanda đến nay, nhóm chủ trương diễn đàn mong ước Diễn đàn Viet Nalanda (DĐVN) sẽ là một diễn đàn bất bộ phái chia sẻ thông tin về Phật pháp nói chung, gồm bài vở, dịch thuật, sưu tầm, kinh nghiệm tu học, sinh hoạt Phật sự, v.v. và đặc biệt là về truyền thống Phật giáo Tây Tạng hay Kim Cang Thừa nói riêng. Từ một số tham dự viên nhỏ bé không quá mười mấy người, nay diễn đàn có hơn 600 người tham dự từ khắp nơi trên thế giới: Hoa Kỳ, Việt Nam, Canada, Úc Châu, Đức, Pháp, Luxembourg, Thái Lan, Singapore, Nhật, v.v.  (https://groups.yahoo.com/neo/groups/Viet_Nalanda/info)

 

Ban Moderators của diễn đàn hiện nay bao gồm 3-4 anh chị em thiện nguyện ở tại Hoa Kỳ và Úc Châu có trách nhiệm duyệt lại (moderate) các bài gửi đến DĐVN trước khi chuyển ra diễn đàn cho tất cả các đạo hữu. Xin chia sẻ cùng quý đạo hữu  nội quy mới được cập  nhật dành cho người gửi bài và người duyệt bài dưới đây.

 

Nội quy dành cho tham dự viên/người gửi bài: [Đọc Thêm]

 

Nội quy dành cho ban Moderators/người duyệt bài: [Đọc Thêm]

 

Ban Moderators chúng tôi xin hoan hỷ với công đức chia sẻ và đóng góp bài vở, góp ý, dịch thuật, chia sẻ kinh nghiệm tu học, sinh hoạt từ thiện… của quý đạo hữu. Nếu trong thời gian qua, ban Moderators đã có những sơ suất khi duyệt bài, chuyển bài, đăng bài… thì xin quý đạo hữu lượng thứ và nếu cần, xin hoan hỷ gửi lại đến chúng tôi các bài viết muốn chuyển ra chia sẻ trên Diễn đàn Viet Nalanda. Nguyện mọi sự cát tường và tất cả chúng ta có thể tiếp tục cùng nhau trao đổi trong năng lượng yêu thương, bao dung và trong tinh thần bình đẳng, ôn hòa và vô úy.

 

Ban Moderators

Diễn đàn Viet Nalanda


Comments