Những Cuộc Biểu Tình vì Shugden Tại California Làm Tổn Thương Cảm Xúc Người Tây Tạng

posted Mar 5, 2014, 12:55 PM by Pema Zangmo   [ updated Sep 22, 2014, 9:37 PM by Bồ Đề Tâm 4 All ]
Sau đây là bản dịch của Việt Báo lá thư của hai viên chức đại diện cho cộng đồng người Tây Tạng lưu vong tại Bắc và Nam California -- ông Kunjo Tashi, Chủ tịch Hội Người Tây Tạng ở Bắc Calif. (Tibetan Association of Northern California) và ông Tenzin Dorjee, Chủ tịch Hội Người Tây Tạng ở Nam Calif. (Tibetan Association of Southern California). Lá thư có tựa đề "Tibetan Feelings Hurt by Shugden Protests in California" sẽ được dịch toàn văn như sau.)
Ċ
Pema Zangmo,
Mar 5, 2014, 12:55 PM
Comments