Thư Ngỏ của Đề Án Zangpo (9/2014)

posted Oct 4, 2014, 10:25 PM by Pema Zangmo   [ updated Oct 5, 2014, 8:54 PM by Tam Bao Dan ]
Thư ngỏ của Đề Án Zangpo trình bày về chương trình hỗ trợ quý Tăng Ni và học viên cư sĩ trong niên khóa 2015-1016.


Hoa Kỳ, ngày 4 tháng 9 năm 2014

Khởi đi từ buổi có được duyên lành diện kiến Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14 lần đầu tiên tại Hoa Thịnh Đốn vào mùa thu năm 2007, Zangpo Project đã trải qua rất nhiều thăng trầm. Từ việc kết duyên bảo trợ cho việc học Tạng ngữ của vị tu sinh người Việt Nam đầu tiên và duy nhất qua tu học tại trường Sarah College tại Dharamsala, Ấn Độ vào mùa thu 2008, cho đến nay, chúng tôi đã không bao giờ quên tâm nguyện lúc khởi đầu. Đó là làm sao để bảo trợ chư tăng ni và cư sĩ người Việt khắp nơi trên thế giới, không phân biệt dòng phái, có thể phát triển khả năng ngoại ngữ Tây Tạng, và sử dụng khả năng ấy để tu học tại các trung tâm Phật Giáo Tây Tạng, thông dịch trực tiếp từ tiếng Tạng qua tiếng Việt, biên dịch kinh sách từ Tạng ngữ qua Việt ngữ, đóng góp cho việc đem lại lợi lạc cho chúng sinh và Phật tử ở khắp nơi, đặc biệt là cho người Việt có duyên với Kim Cương Thừa tại Việt Nam và khắp nơi trên thế giới.


Trong những năm đầu, Zangpo Project đã rất vất vả để tìm ra một hướng đi. Chúng tôi đã phải trải qua những hoàn cảnh không được thuận duyên, những khó khăn ngoài dự tính và vân vân. Nhưng cho dù như thế nào thì tâm nguyện trước sau vẫn như một. Chúng tôi vẫn tin tưởng vào kết cuộc tốt lành của những hạt mầm mà Zangpo Project đã phát nguyện gieo trồng. Tiến trình để những hạt mầm nhỏ bé trở thành một rừng cây ăn trái sum suê đôi khi sẽ mất mười năm, hai mươi năm, cả đời người, qua nhiều thế kỷ, qua nhiều đời kiếp…


Do bởi những suy nghĩ ấy mà chúng tôi nỗ lực vượt qua mọi khó khăn và vẫn luôn đi tìm một hướng đi mới để tiếp tục xây dựng Đề Án Zangpo theo một cái nhìn lạc quan và tích cực. Vừa qua, Đề Án Zangpo đã có duyên lành kết nối với một số các mạnh thường quân và anh chị em đạo hữu tại Việt Nam, là những người có cùng tâm nguyện và cũng đã từng hỗ trợ cho một số vị tăng ni có duyên với Kim Cang Thừa đến tu học tại Ấn Độ trong quá khứ. Nên chúng tôi tin tưởng rằng qua sự nhiệt tình cùng nhau chia sẻ, gánh vác công việc chung, các chương trình mà Zangpo Project bảo trợ trong tương lai sẽ khởi sắc.
[Đọc thêm]

Comments