Sách giấy "Bao La Như Bầu Trời, Thẳm Sâu Như Biển Cả" đã được phát hành (12/2018)

posted Dec 26, 2018, 12:08 AM by Bồ Đề Tâm 4 All   [ updated Dec 29, 2018, 1:58 PM ]

Tập sách “Bao La Như Bầu Trời – Thẳm Sâu Như Biển Cả – Ngọn Đèn Châu Báu  Xưng Tán Bồ Đề Tâm” (Vast as the Heaven Deep as the Sea – The Jewel Lamp – A Praise of Bodhicitta) do Khunu Rinpoche trước tác đã được dịch qua Việt ngữ từ bản Anh Ngữ do Gareth Sparham chuyển ngữ từ tiếng Tây Tạng (nhà xuất bản Wisdom Publications, Boston - USA ấn hành vào năm 1999). Tập thi kệ gồm có 356 bài kệ, mỗi bài kệ gồm có 4 câu... 

Nếu người muốn dễ dàng tu tập 
Đạt đến sự toàn tri và thấu rõ vạn pháp,
Còn có pháp tu nào khác hơn
Là nương nhờ Bồ Đề Tâm của chư Bồ Tát!

Mặt trăng của Bồ Đề Tâm đang dần tròn,
Làm trào dâng một đại dương hoan hỷ,
Tràn ngập động lực vị tha, cùng  bao nhiêu điều khác nữa,
Làm cho  ánh trăng đêm mát dịu cũng vì thế mà sanh lòng  hổ thẹn.

Bồ Đề Tâm phục vụ như một thanh gươm
Cắt đứt chồi non của phiền não,
Là vũ khí để bảo vệ
Tất cả chúng sanh đang lang thang.

Đọc Thêm

Hiệu đính sơ khởi: Cao Thanh Dung 
Với sự góp ý của Huyền Đoàn và Sơn Ý 
Tổng hiệu đính: Tâm Bảo Đàn
Viet Nalanda Foundation ấn tống và phát hành
ISBN 978-1-937175-12-2

Dự Án Dịch Thuật Quiet Wisdom Translation Project—Viet Nalanda Foundation được sự đồng thuận của Wisdom Publications để chuyển dịch tác phẩm này từ Anh ngữ sang Việt ngữ.

Nếu quý vị muốn thỉnh sách giấy, xin liên lạc: bodetam4all@gmail.com (Hoa Kỳ) hoặc huyen2307@yahoo.com (Vietnam)

Comments