Nalanda Việt Học Tuyển Sinh Lớp Tinh Hoa Phật Pháp 4 (3/2018)

posted Mar 19, 2018, 9:18 PM by Bồ Đề Tâm 4 All
THÔNG TIN TỪ NALANDA VIỆT HỌC (NALANDA VIET INSTITUTE)

Tiếp tục chương trình giảng dạy Phật Pháp theo truyền thừa Nalanda cho người Việt trên khắp Thế giới từ năm 2013 đến nay với 4 lớp hiện hữu là Triết Học Phật Giáo 1 (THPG1), Tinh Hoa Phật Pháp 1 (THPP1), Tinh Hoa Phật Pháp 2 (THPP2) và Tinh Hoa Phật Pháp 3 (THPP3) với 56 học sinh, năm nay Nalanda Việt Học (NVH) sẽ mở thêm một lớp mới là lớp Tinh Hoa Phật Pháp 4 (THPP4). 

Lớp THPP4 có các thông tin như sau: 
- Giảng sư: Geshe Lharampa Loyang. Phiên dịch: Ani Tenzin Palyon Pháp Đăng 
- Thời gian học: từ 21:15 đến 22:45 (giờ Việt Nam) vào tất cả các ngày thứ Bảy trong tuần. Buổi học đầu tiên sẽ diễn ra vào lúc 21:15 thứ Bảy ngày 07/4/2018. 
- Ngôn ngữ: tiếng Tạng phiên dịch trực tiếp sang tiếng Việt 
- Đối tượng học: tất cả các Phật tử người Việt Nam mến mộ Phật Pháp, có nguyện vọng tu học Phật Pháp một cách bài bản và nghiêm túc, có điều kiện kết nối internet 
- Hình thức học: học online thông qua hệ thống trực tuyến (web conferencing) Cisco WebEx 
- Học phí: không có  

Đọc Thêm

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc nalanda.viet.institute@gmail.com.
Quý vị cũng có thể tìm thấy thông tin này trên trang  Đề Án - Zangpo Project.
Comments