Món Quà Tinh Thần To Lớn - Dharamsala, Ấn Độ

posted Jun 5, 2017, 12:06 AM by Bồ Đề Tâm 4 All   [ updated Jun 7, 2017, 8:50 PM ]

Hoa Kỳ, ngày 4 tháng 6, 2017

Zangpo Project xin hoan hỷ chia sẻ cùng quý đạo hữu hình ảnh Sư Cô Đạo Tịnh đang thông dịch trực tiếp cho Đức Dalai Lama từ Việt ngữ sang Tạng ngữ trước các đệ tử người Việt trong buổi pháp đàm tại dinh thự của ngài ở Dharamsala, Ấn Độ vào ngày 30/5/2017 vừa qua. Đây là biểu hiện thành quả tu học của Sư Cô mà cũng là niềm hoan hỷ và món quà tinh thần to lớn mà Sư Cô có thể trao cho tất cả chúng ta. Xin được chân thành ghi ơn Cô!

https://drive.google.com/file/d/0B9KQV1NHN2NaRzAzWks2TDdSUW8/view

https://www.dalailama.com/pictures/interaction-with-groups-from-vietnam-from-dharamsala-hp-india

Nhân đây Zangpo Project cũng xin hết lòng tri ân các mạnh thường quân đã luôn tin tưởng và  tạo đủ duyên lành để việc bảo trợ Sư Cô Đạo Tịnh cùng quý Thầy Cô và các học viên khác tại Dharamsala, Ấn Độ được viên mãn trong những năm qua.

Xin tán thán công đức tu học và lợi tha của Sư Cô, quý Thầy Cô và các học viên, và  xin được chia sẻ lại lần nữa  lá thư mà Sư Cô Đạo Tịnh đã gửi cho Zangpo Project vào tháng 3 năm ngoái (2016):

https://drive.google.com/file/ d/ 0B9KQV1NHN2NaU3ZQVFVMNmRsczQ/ view

Nguyện trí huệ được khai mở và tất cả chúng sinh  đều được lợi lạc.

Zangpo Project
Viet Nalanda Foundation
http://www.vietnalanda.org/ dhe-an/zangpo

Quý vị cũng có thể tìm thấy thông tin này trên trang Đề Án - Zangpo Project - Thư Chia Sẻ và Tường Trình Định Kỳ.

Comments