Lớp Nhiếp Loại Học online cho người Việt [học qua mạng]

posted Sep 13, 2014, 11:35 PM by Pema Zangmo   [ updated Sep 16, 2014, 9:29 PM by Pauline Dong ]
Đáp lại lời thỉnh cầu của một số Phật tử trẻ Việt Nam, lớp học Nhiếp Loại Học (Collective Topics) được tái khai giảng vào thứ bảy ngày 6 tháng 9 năm 2013. Khóa học sẽ dạy vào mỗi tối thứ bảy hằng tuần [theo ngày/giờ tại Ấn Độ - học qua mạng].

Chương trình đã khai giảng online nhưng Cô Pháp Đăng nói rằng vẫn có thể ghi danh học trễ .


Để biết thêm chi tiết xin bấm vào "Chương Trình Nhiếp Loại Học Online".
Comments