Khóa học Tinh yếu Đại thừa, Trung quán và Mật giáo (Geshe Lobsang Choeyal Rinpoche)

posted Dec 2, 2017, 10:16 AM by Tam Bao Dan

Do Tiến sĩ Phật học Geshe Lobsang Choeyal Rinpoche hướng dẫn tại Dharamsala, Ấn Độ  

Sẽ khởi sự vào tháng 3, 2018 và sẽ kéo dài trong thời gian 2 năm rưỡi. 

Thông tin dưới đây được Viet Nalanda Foundation/Zangpo Project giúp phổ biến theo sự yêu cầu của đạo hữu Võ Quang Nhân (Làng Đậu) là một thành viên do Zangpo Project bảo trợ và hiện đang tu học tại Dharamsala, Ấn Độ.

Vừa rồi LĐ có theo học một số lớp chuyên đề từ một vị Lạt-ma cao cấp tên Lobsang Choeyal Rinpoche.  Người đã tốt nghiệp Lharampa tại Dharamsala. Ngài là vị giảng sư giỏi sư phạm và từ bi. Đối với LĐ ngài là người giảng sư hay nhất so với tất cả các thầy giáo LĐ đã học qua tại Dharamsala.

Sau khi cân nhắc, ngài Rinpoche đã quyết định mở khóa học toàn thời trung hạn miễn phí khoảng 2 năm rưỡi cho tất cả học sinh nước ngoài đến dự (mỗi ngày hs phải theo 4-5 giờ học). Khóa học sẽ bắt đầu vào tháng 3 năm 2018 (Spring semester). Đặc điểm của khóa học chuyên biệt này là ngài Rinpoche sẽ rút tỉa tất cả tinh ý từ các bộ môn của chương trình 17 năm Đại thừa thu gọn lại và giảng huấn cho học sinh nước ngoài, cộng thêm vào đó ngài sẽ dạy luôn phần Mật giáo vốn chỉ được dạy sau khi tốt nghiệp geshe.   Ngài có nhắc qua các bộ môn chính sẽ học gồm trí đạo (rig-lam), địa đạo (xa-lam), bát-nhã (par-chin), Trung quán (u-ma) và Mật (ngag). Ngoài là các buổi sáng sớm tùy chọn cho học sinh tu tập thiền theo lối Mật tông. Lớp học này có thể chỉ tổ chức 1 lần duy nhất vì thầy cũng không còn nhiều thì giờ. Đồng thời do cách giảng khéo léo lập lại nhiều lần các từ vựng quan trọng thì người học có thể lĩnh hội luôn các câu chữ Tiếng Tạng.

Đọc Thêm

Quý vị cũng có thể tìm thấy bài này trên trang Đề án - Zangpo Project.

 

Comments