LIVE-WEBCAST Khoá Giảng Jangchup Lamrim do Đức Dalai Lama Đời Thứ 14 Ban Truyền

posted Dec 18, 2014, 2:40 PM by Pema Zangmo   [ updated Dec 22, 2014, 2:46 PM ]
Khoá Jangchup Lamrim năm 2014 sẽ được tổ chức từ ngày 23 – 29/12/2014 tại Tu Viện Gaden Monastery, Nam Ấn Độ.  Các bài giảng tiếp theo của 18 Đại Luận về Trình Tự Đường Tu Giác Ngộ (Lamrim) do Đức Dalai Lama ban truyền sẽ được truyền trực tiếp qua livestream.  Các bài giảng sẽ được dịch ra 6 ngôn ngữ chính: Anh, Hoa, Việt, Hindu, Nga và Mông Cổ.  Mời vào http://dalailama.com/liveweb để biết thêm chi tiết.

 

Cho tiếng Việt, mời vào đường truyền http://dalailama.com/live-vietnamese để tham dự. 


Sẽ có 2 buổi phát sóng mỗi ngày. 


Tính theo giờ tại Việt Nam là từ 10.00am- 1.00pm và 2.30pm-4.30pm, tính từ ngày 23/12.  Cho quý vị ở Bắc Mỹ thì buổi giảng đầu tiên sẽ bắt đầu từ 7.00pm ngày 22/12 tính theo giờ Los Angeles, California. Buổi giảng sẽ được thu hình và thu âm lại để quý vị nào không theo dõi được thì có thể xem lại vào hôm sau hoặc vào lúc thuận tiện.Tài liệu để tham khảo:

 • Các Đại Luận (đã được dịch ra tiếng Việt) mà Đức Dalai Lama đã và sẽ giảng tại các khoá Jangchup Lamrim
  [Đọc Thêm Hoặc Tải PDF]

 • Phần thu âm (file .mp3 - tiếng Việt) của các bài giảng năm 2012 [Để Nghe Hoặc Tải MP3]

 • Phần thu âm (file .mp3 - tiếng Việt) của các bài giảng năm 2013 [Để Nghe Hoặc Tải MP3]

 • Phần thu hình (video) tiếng Việt cho các bài giảng khoá Jangchup Lamrim 2013 [Để Xem Thâu Hình]
   
  Ghi chú:
  *  Phần thu hình cho bài giảng thứ 10 của khoá Jangchup Lamrim 2013 bị hư, không khắc phục được nên xin vào phần thu âm để nghe thế.
  *  Không có phần thu hình (tiếng Việt) cho các bài giảng của Khoá Jangchup Lamrim năm 2012. 

Quý vị cũng có thể tìm được tài liệu về Giáo Huấn Jangchup Lamrim này trên trang Giáo Pháp hoặc trang Pháp Âm trong phần Thuyết Giảng.


Comments