Đăng Ký Nhận Bảo Trợ Từ Đề Án Zangpo Cho Niên Khoá 2015-2016

posted Oct 5, 2014, 10:29 PM by Pema Zangmo   [ updated Oct 7, 2014, 8:34 PM by Bồ Đề Tâm 4 All ]
Kính gửi quý Thầy Cô và các anh chị em cư sĩ/học viên,

Đến mùa thu này là Đề Án Zanpgo đã tròn 7 tuổi. Trong những năm đầu, Zangpo Project đã rất vất vả để tìm ra một hướng đi. Chúng tôi đã phải trải qua những hoàn cảnh không được thuận duyên, những khó khăn ngoài dự tính và vân vân. Nhưng cho dù như thế nào thì tâm nguyện trước sau vẫn như một. Chúng tôi vẫn tin tưởng vào kết cuộc tốt lành của những hạt mầm mà Zangpo Project đã phát nguyện gieo trồng.

Do bởi những suy nghĩ ấy mà chúng tôi nỗ lực vượt qua mọi khó khăn và vẫn luôn đi tìm một hướng đi mới để tiếp tục xây dựng Đề Án Zangpo theo một cái nhìn lạc quan và tích cực. Vừa qua, Đề Án Zangpo đã có duyên lành kết nối với một số các mạnh thường quân và anh chị em đạo hữu tại Việt Nam, là những người có cùng tâm nguyện và cũng đã từng hỗ trợ cho một số vị tăng ni tu học tại Ấn Độ trong quá khứ. Nên chúng tôi tin tưởng rằng qua sự nhiệt tình cùng nhau chia sẻ, gánh vác công việc chung, các chương trình mà Zangpo Project bảo trợ trong tương lai sẽ khởi sắc.

Zangpo Project xin được nhân cơ hội này chia sẻ với quý Thầy Cô và các anh chị em sinh viên cư sĩ về một số chương trình mà Zangpo Project có ước nguyện và dự tính sẽ bảo trợ toàn phần cho niên khóa 2015-2016. ...

 
[Đọc thêm]

ĐIỀN ĐƠN CÁ NHÂN THAM GIA ĐỀ ÁN ZANGPO
  • Nếu đây là lần đầu muốn tham gia Đề Án Zangpo, xin bấm vào đơn đăng ký nhận bảo trợ để hoàn tất thủ tục nếu muốn nhận hỗ trợ từ Đề Án Zangpo:   PDF  hoặc  WORD 
  • Nếu đang nhận hỗ trợ từ Đề Án Zangpo và muốn thay đổi chương trình học hoặc có các nhu cầu khác cho niên khóa 2015-2016, xin bấm vào đơn bổ túc đăng ký nhận bảo trợ: PDF  hoặc  WORD 
  • Xin điền các đơn này  và gửi đến zangpoproject@gmail.com. Hạn chót nhận đơn là vào ngày 15 tháng 11 cho Học kỳ I,  hoặc ngày 15 tháng 5  cho Học kỳ II. Học kỳ  I gồm 6 tháng từ tháng 1 đến hết tháng 6. Học kỳ II  gồm 6 tháng từ tháng 7 cho đến hết tháng 12.


    Comments