Đại Pháp Hội A Di Đà "Thể Nhập Tự Tánh Quang Minh" - The Great Amitabha Drupchen "Entering One's Nature of Luminosity (Garchen Rinpoche)

posted Feb 1, 2019, 10:33 PM by Bồ Đề Tâm 4 All   [ updated Mar 10, 2019, 10:23 PM ]
! GHI DANH BẮT ĐẦU VÀO NGÀY 5/3/2019 ! 
! REGISTRATION BEGINS MARCH 5, 2019 !
! 法會報名將於2019年三月開始

Thông báo sơ khởi - Preliminary announcement [Tiếng Việt]  [English]  [中文] Updated 2/2/2019 
 

Ghi danh (qua Eventbrite) cho 
Đại Pháp Hội A Di Đà 
(14/6 - 17/6, 2019) tại Little Saigon, California với Garchen Rinpoche 
To register online (via Eventbrite) for the Great Amitabha Drupchen (June 14 - 17, 2019) in Little Saigon, California with Garchen Rinpoche 
彌陀大成就竹千法會/噶千仁波切主法/2019614日 - 17日/加利福尼亞州小西貢(Little Saigon)網上報名>請點擊這裏(Eventbrite報名系統)

Lá thư kêu gọi mạnh thường quân hùn phước bảo trợ chương trình pháp hội. 
Ban tổ chức xin trân trọng mọi cúng dường tùy hỉ  > XIN BẤM VÀO ĐÂY... 
All donations are welcome and greatly appreciated > 
CLICK HERE...
  
歡迎捐助法會,衷心感謝>捐助請點擊這裡...

Đã 8 năm qua, Viet Nalanda Foundation nay mới lại được có dịp đón tiếp vị đại sư danh tiếng Garchen Rinpoche và tăng đoàn Drikung Kagyu Phật Giáo Tây Tạng đến với cộng đồng Phật tử người Việt.  Theo như chúng tôi được biết thì qua năm 2020, Garchen Rinpoche (nay đã 83 tuổi) sẽ lưu lại tại trú xứ của ngài chứ không đi hoằng hóa khắp nơi như trong thời gian hơn hai mươi năm qua nữa.  Do đó, trong năm 2019 này, nhân dịp kỷ niệm 13 năm thành lập hội, tâm nguyện của Viet Nalanda Foundation là sẽ có đầy đủ thiện duyên để tổ chức được một chương trình Đại Pháp Hội A Di Đà trang nghiêm, mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, đem đến sự chuyển hóa tâm linh cho nhiều người.  

Comments