Chương Trình Gây Quỹ Đặc Biệt (Zangpo Project)

posted Nov 11, 2015, 9:52 AM by Bồ Đề Tâm 4 All   [ updated Nov 11, 2015, 9:53 AM ]
California, ngày 21/10/2015  

Kính thưa quý đạo hữu,  

Trong những thập niên vừa qua, người Việt chúng ta đã có rất nhiều phước duyên được lãnh hội những giáo lý quý hiếm từ những vị minh sư Tây Tạng thuộc truyền thống Kim Cang thừa.  Nhưng thường thì chúng ta phải dựa vào một người thông dịch hoặc dịch giả của một ngôn ngữ trung gian như Anh, Pháp, Đức, v.v.

Nhu cầu có được những học giả và dịch giả thông hiểu Phật Pháp và có khả năng thông dịch hoặc chuyển dịch trực tiếp kinh sách và giáo pháp từ tiếng Tạng qua tiếng Việt càng trở nên cấp bách. Đây là một trong những động lực chính yếu đã đem đến sự hình thành Đề Án Zangpo từ hơn 8 năm qua. Ước nguyện của chúng tôi là bảo trợ chư tăng ni, cư sĩ hành giả người Việt tại khắp nơi trên thế giới qua Ấn Độ hoặc Nepal tu học Tạng ngữ và Phật Pháp tại các trung tâm và học viện Phật Giáo Tây Tạng.

Cũng như mọi năm, Đề Án Zangpo xin tha thiết kêu gọi sự giúp đỡ và ủng hộ của quý vị để trong tương lai Phật tử người Việt chúng ta có thể tự lực trong việc trực tiếp thông dịch hoặc
chuyển ngữ từ Tạng sang Việt. Để chuẩn bị cho Học Kỳ 1 của năm 2016, chúng tôi xin bắt đầu Chương Trình Gây Quỹ Đặc Biệt kể từ ngày hôm nay đến ngày 21 tháng 12 năm 2015. Kính mong nhận được sự quan tâm của quý đạo hữu.

[Đọc Thêm]

Quý vị cũng có thể tìm lá thư kêu gọi gây quỹ trên đây trên trang "Đề Án / Zangpo Project"

Comments