Zangpo Project: Tranh Biện Phật Pháp Bằng Tạng Ngữ (Sư Cô Vạn Thảo)

posted Jun 22, 2018, 4:27 PM by Bồ Đề Tâm 4 All   [ updated Jun 22, 2018, 5:41 PM ]

Xin kính gửi chia sẻ cùng quý đạo hữu và quý vị mạnh thường quân video clip quay Sư Cô Vạn Thảo (một thành viên do Zangpo Project bảo trợ) đang tranh biện Phật Pháp với quý Thầy Tây Tạng học cùng lớp, tại khuôn viên trước dinh thự của Đức Đạt Lai La Ma (do TBĐ trực tiếp quay tại Dharamsala, Ấn Độ vào tháng 10, 2017). Kèm phía dưới là thông tin cập nhật (theo yêu cầu  của Zangpo Project/ một năm hai lần) do Sư Cô gửi cho Ban Liên Lạc ZP vào cuối học kỳ  tháng 5, 2018.

Video clip #1
https://drive.google.com/file/d/1eBBRqEHobPkaNgTqjINFZ2CEkVTxObor/view?usp=sharing

Video clip #3

​​Thông Tin Cập Nhật

Sư Cô Vạn Thảo: Học Viên tại Phật Học Viện Biện Chứng (IBD) 

Xin cho biết bạn hiện đang tu học (1) tại trung tâm hay tu viện tên gì và tại đâu; (2) theo học chương trình nào; (3) quá trình học và nội dung học trong học kỳ vừa qua; (4) kết quả học hoặc điểm thi trong học kỳ vừa qua; (5) ước nguyện muốn tu học theo chương trình nào và tại đâu trong học kỳ kế tiếp; (6) dự kiến thời gian tu học theo chương trình này là bao lâu, và (7) mục đích vì sao muốn tu học: (1) Hiện đang học tại IBD, Mcleod Ganj, Dharamsala, Ấn Độ; (2) Bát nhã năm 4; (3) Nội dung : Gia Hạnh Đạo, Tánh không của Đạo lộ hàng Đại thừa; 
(4) Điểm thi cuối học kì Bát nhã năm 3:
Điểm thuộc lòng môn Hiện Quán Trang Nghiêm Luận: 85
Điểm thảo luận môn Bát nhã: 83.3
Điểm thảo luận môn Lượng luận: 86.5
Điểm thi viết môn Bát Nhã: 50
Điểm thi viết môn Lượng luận: 80
Điểm trung bình tất cả các môn: 76.96%
(5) Ước nguyện tiếp tục học chương trình Bát Nhã năm 5 tại IBD; (6) 10 năm (cho đến hết chương trình Tiến sĩ Tây Tạng); (7) Vì muốn hiểu sâu về giáo lý Đạo Phật, cách tu tập và hành trì theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng.

Chương trình học của Tây Tạng dạy rất sâu và hay, mỗi năm Vt đều rút ra được nhiều bài học quý giá mà ngôn ngữ không thể diễn tả hết được những điều đó. Đúng như lời những vị Giáo thọ ở đây dạy: Con đường của người tu sĩ, là con đường lội ngược dòng, sẽ rất khó khăn và nhiều thử thách, nhưng kết quả sẽ không thể nghĩ bàn. Khi ta biết nhìn lại mình, biết quán chiếu tự thân, biết buông bỏ, biết vì người khác, thì khi đó tâm ta sẽ bình an. Và đó chính là con đường mà chúng ta đang cần tìm và hướng tới. Mỗi năm Vt sẽ cố gắng dịch một phần học của mình sang tiếng việt, để những bạn đi sau có tài liệu tham khảo.

Sư Cô Vạn Thảo
vanthao691@gmail.com

CON ĐƯỜNG CỦA THIỀN TỊCH CHỈ (SHAMATHA) do Sư Cô Vạn Thảo chuyển từ Tạng ngữ qua Việt ngữ theo lời dạy của Thầy giáo thọ Rinchen Tenzin, tại Phật Học Viện Biện Chứng Luận (IBD), Mcleoganj, Dharamsala, India.  19/5/2018

Hằng năm Zangpo Project xin thay mặt quý Thầy, Cô và học viên cảm niệm thiện đức của quý đạo hữu và quý vị mạnh thương quân đã hỗ trợ. Chúng tôi luôn mong mỏi sẽ tiếp tục nhận được sự đồng tâm và hỗ trợ từ quý đạo hữu để Zangpo Project có thể trường tồn, vượt qua các khó khăn, phát triển được ngân quỹ, và tiếp tục đồng hành cùng quý Thầy, Cô và các học viên trên con đường tu học Phật Pháp dài lâu...   

Ban Liên Lạc Zangpo Project
http://www.vietnalanda.org/dhe-an/zangpo

Comments