Vấn Đáp Và Khai Thị Của Đạo Sư Garchen Rinpoche Tại Singapore (13/8/2014)

posted Oct 7, 2014, 3:59 AM by Pema Zangmo   [ updated Nov 22, 2014, 8:13 AM by Tam Bao Dan ]

Đạo Sư Garchen Rinpoche gặp gỡ và trả lời câu hỏi của nhóm Phật tử Hà nội, sáng 13/8/2014 tại Singapore
Trần Lan Anh dịch và ghi chép
[Đọc Thêm]
Quý vị cũng có thể tìm thấy bài này ở trang "Thuyết Giảng" trong phần "Giáo Pháp"
Comments