Tu Tập Phật Pháp - Khenpo Samdup

posted Oct 7, 2014, 2:05 AM by Pema Zangmo   [ updated Nov 22, 2014, 8:24 AM by Bồ Đề Tâm 4 All ]
Tu Tập Phật Pháp - Nguồn Mạch Của Hạnh Phúc Nhất Thời Và Vĩnh Cửu.
Tác giả: Khenpo Samdup.
Virginia Blum dịch sang Anh ngữ.
Biên tập: Kay Candler, Dianne McKinnon.
Thanh Liên dịch sang Việt ngữ.
[Đọc Sách]
Quý vị cũng có thể tìm thấy tuyển tập này ở trang "Kinh Sách" trong phần "Giáo Pháp"


Comments