Tonglen, Hành Trì Cho Và Nhận

posted Dec 3, 2014, 6:46 PM by Pema Zangmo   [ updated Dec 3, 2014, 7:29 PM ]
Luận Giải: Choden Rinpoche.
Chuyển Việt Ngữ: Gyalten Deying.

Lợi ích của Tonglen

Pháp tu Tonglen, hay cho (tong) và nhận (len), là một pháp tu của chư Bồ tát, những đứa con thiện nam tín nữ dũng cảm nhất của các đấng chiến thắng, là hành trì tất yếu để thành tựu Phật quả. Về mặt hành trì, thậm chí chỉ cần nghe tên của pháp tu này thôi cũng là điều may mắn rồi, vì thế nên Đạo Sư Tịch Thiên (Santideva) đã nói:

                   Hãy hành trì chỉ giáo bí mật này:

                   hoán chuyển ngã tha. 1

Pháp tu mà ta nên tu tập ở đây là bình đẳng hóa và hoán chuyển ngã tha. Đối với các vị Thanh văn, Duyên giác thì đây là một pháp tu khó, ngay cả chư Bồ tát hạ căn cũng không chịu đựng nổi khi nghe về pháp tu này, nên nó phải được bảo mật. Vì vậy, nếu chúng ta có cơ hội giảng giải hay lắng nghe về pháp tu này thì quả là rất may mắn.

...
[Đọc Thêm]
Quý vị cũng có thể tìm được bài này trên trang Giáo Pháp trong phần "Thuyết Giảng"
Comments