Tiểu sử Ngắn gọn của Đức Orgyen Kusum Lingpa

posted May 25, 2015, 8:52 AM by Pema Zangmo   [ updated May 25, 2015, 11:47 AM ]
của Rikdzin Namnang Dorje

Chökyi Nyima (Richard Barron) dịch sang Anh ngữ từ Tiếng Tây Tạng.

Thân tướng kim cương của ngài là thân tướng chói lọi dữ dội của Kim Cương Hung nộ Vĩ đại [Kim Cương Thủ].

Vị hộ trì những bí mật kim cương, tiếng cười kim cương của ngài vang dội từ xa.

Ngài là một vầng mây kim cương, thấm đẫm trạng thái không thể hủy diệt của tâm kim cương, trị vì như vương miện của giác tánh bất biến vô tận của mọi đấng chiến thắng.

Tôi xin nói về sự vĩ đại của vị Đạo sư các giáo lý này. Ngài đã xuất hiện như một phần của mạng lưới thần diệu của giác tánh vô tận, vật trang sức không mệt mỏi và phát triển liên tục của thân, ngữ và tâm giác ngộ của tất cả các đấng chiến thắng...

[Đọc Thêm]
Quý vị có thể tìm được bài này trên trang "Đạo sư" trong phần "Đạo sư dòng Nyingma"


Comments