Thư Chia Sẻ Về Chương Trình Học Esukhia (Zangpo Project)

posted Nov 11, 2015, 9:43 AM by Tam Bao Dan   [ updated Nov 11, 2015, 9:46 AM ]
Thư của Làng Đậu (Võ Quang Nhân):

Dharamsala 31/10/2015

Nam mô Bổn sư Thích-ca-mâu-ni Phật  
Nam mô Đại Trí Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát  
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát  
Con xin kính lễ các Đạo sư, chư Bồ-tát, và chư Phật  

Kính thưa quý mạnh thường quân và ban thường trực Zangpo,
Trước tiên xin có lời tri ân sâu xa về sự hỗ trợ lớn lao của quý mạnh thường quân đã hy sinh nhiều tài vật và công sức cho Làng Đậu và rất nhiều tu sinh khác. Theo yêu cầu chung của Zangpo, Làng Đậu (Võ Quang Nhân) xin trân trọng gửi đến quý vị tường trình cá nhân trong thời gian học Tạng ngữ tại trường Esukhia, Dharamsala Ấn-độ từ́ tháng đầu tháng 7 đến cuối tháng 12, 2015.(www.esukhia.org)

------------

Như dự định, việc LĐ rời Hoa Kỳ cùng các tiện nghi vật chất duy để trở nên hữu ích trực tiếp và thiết thực hơn cho nhiều người. Thời gian sống còn và sức lực thì thật có hạn. LĐ tâm nguyện hết sức mình để xứng phần nào với công đức vô vụ lợi của nhiều người trong đó có Zangpo và nhiều đạo hữuthông qua nỗ lực học tập, hoạt động công ích, và góp phần chuyển dịch sau khi học xong. Lần nữa xin chân thành tri ân quý vị. Mọi công đức nhận được xin hồi hướng cho sự giải thoát của tất cả chúng sinh.


[Đọc Thêm]

Quý vị cũng có thể tìm lá thư trên đây trên trang "Đề Án / Zangpo Project" trong phần "Lá Thư Dharamsala."

Comments