Thoát Khỏi Bốn Sự Bám Chấp (Jetsun Drakpa Gyaltsen)

posted Dec 3, 2014, 7:05 PM by Pema Zangmo   [ updated Dec 3, 2014, 7:23 PM ]
Luận Giải: Choden Rinpoche.
Chuyển Việt Ngữ: Gyalten Deying.

Cách hành thiền ôn lại toàn bộ đường tu giác ngộ

[43] Ta đã có được thân người hy hữu khó tìm, cùng với các tự do và thuận lợi đầy ý nghĩa. Ta đã gặp được giáo huấn hiếm có của Đức Phật. Hơn nữa, ta đã gặp những vị thầy Đại thừa hiếm hoi. Trong thời điểm sâu sắc này, ta phải rút tỉa tinh túy từ [kiếp người], là nền tảng lý tưởng của tự do. Khi sử dụng thành ngữ rút tỉa tinh túy, từ quan điểm của giáo pháp thanh tịnh, dù có tích lũy bao nhiêu hạnh phúc, phúc lạc, danh tiếng, của cải và tài nguyên trong kiếp này đi nữa, điều này không phải là sự rút tỉa tinh túy, bởi vì vào phút lìa đời, ta vẫn phải rời xa tất cả những thứ này và để chúng lại sau lưng, tựa như một sợi lông bị gắp ra khỏi miếng bơ, nên [thật ra], chẳng có một chút thực chất nào trong niềm hạnh phúc, phúc lạc và danh tiếng trong cuộc đời này.

Vào phút lâm chung, [44] điều duy nhất ta có thể đem theo là giáo pháp thanh tịnh. Vì vậy, bất cứ những thiện hạnh và ác hạnh nào mà ta đã tích tập sẽ [tồn tại] trong tâm mình như những chủng tử thiện và bất thiện, chúng sẽ tự động theo ta, dù ta đến bất cứ nơi nào. Nếu so sánh quãng đời của kiếp này với thời gian của những kiếp sau thì những kiếp tương lai sẽ kéo dài hơn, và vì ta phải tiếp tục tái sanh cho đến khi thoát khỏi luân hồi, [so với những kiếp tương lai] thì kiếp sống hiện tại rất ngắn ngủi, gần như một giấc mơ. Vì vậy, những kiếp tương lai quan trọng hơn, và bởi vì Pháp tạo lợi lạc cho những kiếp tương lai, ta nên thực hành Pháp thanh tịnh.

...

[Đọc Thêm]
Quý vị cũng có thể tìm được bài này trên trang Giáo Pháp trong phần "Thuyết Giảng"
Comments