Thiền định về Lạc và Không (Lama Zopa Rinpoche)

posted Nov 22, 2014, 11:28 AM by Bồ Đề Tâm 4 All   [ updated Nov 22, 2014, 11:31 AM ]
Một người học trò viết rằng cô ấy đã có kinh nghiệm về sự hỷ lạc trong khi nhập thất, do vậy Rinpoche đã có lời khuyên về việc thực hành như sau:
Gửi người bạn thân yêu nhất, tử tế nhất, viên mãn mọi ước nguyện nhất của tôi,
Xin cảm ơn rất nhiều về bức thư đầy từ ái của bạn. Tôi kết luận rằng kinh nghiệm về  Lạc của bạn là một điều rất cát tường – bạn có thể đưa Lạc lên đỉnh đầu, bạn đã trải nghiệm về bốn [loại]* Lạc, bạn có khả năng làm như vậy nhờ vào việc [dẫn khí]* qua các kinh mạch bên trong. Vậy thì điều bạn nên chú trọng bây giờ là thiền định nhiều hơn về tính Không – [đây chính là cấp độ]* Lạc thứ tư [kết hợp với]* tính Không.
Hoài Thanh chuyển Việt ngữ; Tâm Bảo Đàn hiệu đính.
...

[Đọc Thêm]
Quý vị cũng có thể tìm thấy bài này tại trang "Giáo Pháp" trong phần "Thuyết Giảng"
Comments