Thất Chi Nguyện (Shantideva)

posted Mar 23, 2016, 11:30 PM by Bồ Đề Tâm 4 All   [ updated Mar 23, 2016, 11:30 PM ]
Thất Chi Nguyện trích từ tác phẩm Engaging in Bodhisattva Behavior của Shantideva
Alexander Berzin chuyển Anh ngữ, 2004
Lozang Ngodrub chuyển Việt ngữ; Võ Thư Ngân hiệu đính
www.berzinarchives.com

Con quy y Phật, Pháp, Tăng
Cho đến ngày đạt được giác ngộ
Nhờ công đức của hạnh thí và các ba la mật khác,
Nguyện thành tựu Phật quả để phổ độ chúng sinh.

Nguyện cho mặt đất ở mọi phương
Đều thanh tịnh, không có một hòn sỏi,
Mịn màng như lòng bàn tay trẻ thơ,
Bóng láng tự nhiên như viên ngọc bích.


Quý vị cũng có thể tìm thấy bài này trên trang Giáo Pháp - Thuyết Giảng.

Comments