Thánh Bồ Tát Long Thọ - 3 Tác Phẩm

posted Nov 7, 2015, 10:38 PM by Bồ Đề Tâm 4 All
THAY LỜI TỰA

Thánh Bồ Tát Long Thọ là bậc Thầy rất quen thuộc với Phật Giáo Việt Nam qua tác phẩm Căn Bản Trung Quán Luận, Đại Trí Độ Luận, Bảo Hành Vương Chánh Luận, Lá Thư Gửi Bạn, v.v…Ngài là nhà biện chứng vô địch hơn ngàn năm qua chưa có ai tìm ra điểm lập luận nào của Ngài là không hợp lý. Nhà vật lý học người Ấn tên là Raja Ramanna phát biểu: “Vật lý lượng tử (quantum physics) là học thuyết mới được phát minh ở thế giới hiện nay nhưng học thuyết này đã được Thánh Bồ Tát Long Thọ nói hơn ngàn năm trước, là người Ấn Độ, tôi cảm thấy rất tự hào”. Những tác phẩm của Ngài giải thích chân thật nghĩa kinh điển của Đức Phật và được Ngài Tsongkhapa, bậc tướng quân chánh pháp vô song trích dẫn trong Nhập Trung Luận Thiện Hiển Mật Sớ (Uma Gompa Rapsel), Bồ Đề Đạo Thứ Đệ Quảng Luận (Lamrim Chenmo), v.v…

Vì lòng thương quý Quốc Vương Lạc Hành Hiền và những ai mong cầu hạnh phúc, Thánh Long Thọ khuyên lời chân thành như sau:

“Hành pháp ngủ ngon giấc
Thức dậy lòng an lành
Trong tâm không lầm lỗi
Trong giấc mộng cũng thấy vui.”

Nhật Hạnh dịch Tạng-Việt


Quý vị cũng có thể tìm được các bản dịch được nhắc đến trên đây trên trên trang "Giáo pháp" trong phần "Kinh sách" hoặc trong phần "Thuyết Giảng." 
Comments