Tầm Quan Trọng Và Lợi Ích Của Việc Trì Tụng Minh Chú Sáu Âm - Đại sư Drubwang Konchok Norbu Rinpoche

posted Dec 22, 2014, 4:53 PM by Pema Zangmo   [ updated Dec 22, 2014, 5:54 PM ]
Konchok Sherab Dronma chuyển Việt ngữ, tháng 5/2014

Đại sư Drubwang Rinpoche từng được đức Đạt-lai-lạt- ma thứ 14 tán thán là một hành giả đắc đạo và đầy năng lực gia trì. Đại sư đã có trên 30 năm kinh nghiệm ẩn tu nhập thất thiền định. Có những lúc trong thời gian nhập thất, ngài chỉ ăn một cánh hoa và uống một giọt mật ong. Ngài là một hành giả đắc đạo với sự chứng ngộ cao, và là đạo sư hướng dẫn nhập thất [pháp tu] Đại Thủ Ấn. Đặc biệt, Ngài được đức Đạt-lai-lạt-ma chỉ định truyền bá thực hành pháp tu Quán Thế Âm trên toàn thế giới để mang lại lợi lạc cho tất cả các chúng sinh mẹ hiền. Và riêng cá nhân Ngài đã hoàn thành hướng dẫn 12 khóa tu trì tụng một trăm triệu biến minh chú Sáu âm [Om Mani Pad Me Hum]. Đại sư Drubwang Rinpoche là đại biểu của hai tông phái Phật học là Duy Thức Tông và Trung Quán Tông; và Ngài đã hướng dẫn nhiều khóa tu trì tụng một trăm triệu minh chú Mani [Om Mani Pad Me Hum] tại Nepal và Ấn độ một cách viên mãn. Tại Sing-ga-pore, Ngài đã hoàn thành hướng dẫn các khóa tu trì tụng một trăm triệu minh chú Mani tại tu viện Kong Meng-San-Phor-Kark-See trong giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2006.

Biểu tượng của đức Quán Thế Âm Bốn tay

“Với một khuôn mặt, Quán Thế Âm Bồ Tát đang dõi nhìn chúng sinh với lòng bi mẫn. Với bốn cánh tay, Ngài thực hiện công hạnh mang lại lợi ích cho chúng sinh thông qua tứ-vô-lượng tâm [từ, bi, hỷ, xả]. Hai chân biểu hiện sự hợp nhất của Trí tuệ và Từ bi trong khi đức Quán Thế Âm thực hiện công hạnh vì lợi lạc của chúng sinh. Với thân sắc trắng, Ngài hoàn toàn thanh tịnh vì đã vượt thoát mọi lỗi lầm của luần hồi. Tay phải cầm chuỗi tràng pha lê tượng trưng cho việc Ngài dẫn dắt chúng sinh luân hồi đến bến bờ Giác Ngộ. Tay trái cầm hoa sen tượng trưng rằng mặc dù Ngài ở trong luân hồi để thực hiện các lợi ích cho chúng sinh nhưng Ngài không bị vướng mắc vào lỗi lầm của luân hồi. Hai tay [kia] úp vào nhau như một nụ sen đặt ở trước ngực tượng trưng cho sự hợp nhất của Từ bi và Trí tuệ, [và] Từ bi – Trí tuệ là bất khả phân chia để mang lại lợi ích cho chúng sinh. Lộng lẫy với đồ trang sức châu báu, [tượng trưng cho] sự khởi hiện đầy trang hoàng của Pháp tánh bất khả phân. Xung quanh trán Quán Thế Âm là trang sức châu báu và trên đỉnh đầu Ngài an trụ đức Phật A-Di-Đà, Ngài chính là Liên Hoa Trì, sở hữu phẩm hạnh của tất cả chư Phật. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát an tọa trên đĩa mặt trăng và mặt trời tượng trưng rằng, với Trí tuệ và Từ bi, Ngài mang lại lợi ích cho toàn bộ chúng sinh một cách bình đẳng.”
...
[Đọc Thêm]
Quý vị cũng có thể tìm được bài này trên trang Giáo Pháp trong phần "Thuyết Giảng"


Comments