Sông Hằng - Đại Thủ Ấn (Garchen Rinpoche khai thị về Ganges Mahamudra)

posted Nov 22, 2014, 8:37 AM by Bồ Đề Tâm 4 All   [ updated Nov 24, 2014, 8:44 PM ]
Bên bờ Sông Hằng, những lời giảng này được Ngài Tilopa dạy cho Naropa.
Chánh văn bằng Phạn Ngữ (Sanskrit): Mahamudra Upadesham.
Tạng Ngữ: Chaggya Chenpo Menngag.
Bản tiếng Anh do Ari Kiev chuyển ngữ:  Essential Instructions on Mahamudra.
Bản tiếng Việt do Cư Sĩ Nguyên Giác chuyển ngữ.
Garchen Rinpoche khại thị về Sông Hằng - Lời Dạy Tâm Yếu Về Đại Thủ Ấn
tại đạo tràng Drikung, Sóc Sơn vào ngày 12-13/1/2014
nhân chuyến hoằng pháp lần thứ nhì tại Việt Nam vào tháng 1/2014.
...
[Đọc Thêm]
Quý vị cũng có thể tìm thấy bài này ở trang "Giáo Pháp" trong phần "Thuyết Giảng"
Comments