Sơ Lược Tiểu Sư Sư Tổ Chetsang Rinpoche, Thủ Ngôi Dòng Truyền Thừa Drikung Kagyu

posted Sep 30, 2015, 11:20 PM by Bồ Đề Tâm 4 All   [ updated Sep 30, 2015, 11:30 PM ]
Đức Drikung Kyabgon Chetsang Rinpoche, vị Thủ Ngôi thứ 37 của dòng truyền thừa Drikung Kagyu là một hiện thân của đức Quán Thế Âm. Ngài ra đời tại thủ đô Lhasa vào năm 1946 trong gia tộc Tsarong danh tiếng. Sinh nhật của ngài trùng vào ngày Đức Phật Thích Ca chuyển pháp luân lần đầu tiên. Khi chào đời, ngài đã sinh ra trong bọc nước ối còn nguyên (hiện tượng đẻ bọc điều) và người Tạng tin rằng điều này cực kỳ hiếm hoi và cát tường. Thân phụ của ngài, ông Dandul Namgyal Tsarong, giữ chức vụ quan trọng trong chính phủ Tây Tạng. Mẹ ngài,Yangchen Dolkar, thuộc dòng quý tộc hoàng gia Ragashar.
 
Tổ phụ của ngài là Thừa tướng Dasang Dandul Tsarong (1888-1959), cánh tay mặt của đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 13 (1876-1933). Đây là vị tướng lừng danh trong quân đội
Tây Tạng và là người có thế lực chính trị mạnh mẽ trong thế kỷ 20. Ông có óc cầu tiến và đã đem lại nhiều sự cải tiếnquan trọng cho xã hội Tây Tạng thời bấy giờ.


Comments