Sách: Tri Kiến Đúng Đắn (Khenpo Tsultrim Lodro)

posted Jun 21, 2018, 12:17 AM by Bồ Đề Tâm 4 All   [ updated Jun 21, 2018, 12:20 AM ]

Tri Kiến Đúng Đắn: Biến Người Tin Thành Bồ Tát  

Dịch giả Việt ngữ: Liên Hoa Trí (Pema Jyana)  
Hiệu đính: Thanh Liên và Tâm Bảo Đàn  
Viet Nalanda Foundation ấn tống và phát hành  
ISBN 
978-1-937175-10-8

Dự Án Dịch Thuật Quiet Wisdom Translation Project—Viet  Nalanda Foundation được sự đồng thuận của Khenpo Tsultrim Lodro để chuyển dịch tác phẩm này từ Anh ngữ sang Việt ngữ. 


Lời nói đầu của tác giả 

Đầu thế k 21 này, nhân loi đã thành công trong vic xây dng mt nn văn minh vt cht cao cp vi đôi tay và trí óc, và trong sut quá trình này, đã xoay s để vượt qua nhiu th thách ca cuc sng. Tuy nhiên, câu hi căn bn liên quan đến s tn ti của luân hi vn là điu bí n, điu mà khoa hc hin đại vn chưa th hiu được. Các nhà khoa hc vĩ đại như Newton, Einstein và nhng v khác, tt c đều không th cưỡng li quá trình không th tránh khi đi t sng đến chết, ging như bn và tôi, không ngoi l. Khoa hc, như chúng ta biết ngày nay, không phi là câu tr li cho s mong mi rt ráo ca chúng ta [là làm sao để có được] sự t do tuyt đối thoát khi luân hi. S gii thoát chân tht này vượt khi vòng sinh, lão, bnh và t; đó là nơi mà một cuc sng an nhiên, trng thái t nhiên khi mà mi chúng sinh cui cùng s quay tr li. Nhng v đạo sư đã đạt trng thái giác ng này, sng cuc đời vi s hài lòng, t ti, luôn giữ gìn phm hạnh và s lch thip cho đến khi kết thúc. Chư v không tri qua kh đau hay nuôi dưỡng nhng ý nim tiêu cc. Bi khi tâm thoát khi mi che chướng, nhng nh hưởng bên ngoài ca t đại (đất, nước, la và gió) cũng chm dt. Ch khi y mi đạt được gii thoát chân tht và hnh phúc. Để chng ng lý tưởng rt ráo này, s t tnh thc và trí tu c hu ca con người phi được khám phá và phát trin. V nhng câu hi quan trng liên quan đến ngun gc và bn cht ca s tn ti luân hi, và về cách thc vượt khi nhng ranh gii ca luân hồi, ch Giáo Pháp mi có câu tr li. Vì lý do này, mi người t các tng lp khác nhau cn làm quen với giáo lý của Đạo Pht. Chúng tôi tin rng mi người đều có th hc hi điu gì đó giá trị t các giáo lý này.

Khenpo Tsultrim Lodro 

Comments