Ranh Giới Giữa Hạnh Phúc Và Khổ Đau (Milarepa)

posted Mar 6, 2017, 7:34 PM by Bồ Đề Tâm 4 All   [ updated Mar 6, 2017, 7:36 PM ]

Kẻ nào an trú nơi tự [tánh] chiếu soi, rõ biết,  
Và qua đó, thể nhập được thực tại nguyên sơ.  
Đấy là một yogi  và luôn luôn hạnh phúc.  
Một người như thế ấy là một yogi và luôn luôn hài lòng.

Một hành giả giáo pháp đuổi bắt theo mê vọng,  
Vướng mắc trong việc tạo dựng con rối khổ đau.  
Đấy là một kẻ không có hạnh phúc dù bất kỳ lúc nào.  
Đấy là một kẻ luôn luôn đắm chìm trong đau khổ.  

Kẻ nào an trú nơi cảnh giới chân như, không tạo tác,  
Luôn thanh tịnh, bất biến, dù bất kỳ chuyện gì xảy ra.  
Đấy là một yogi và luôn luôn hạnh phúc.  
Một người như thế ấy là một yogi và luôn luôn hài lòng.  

Một hành giả giáo pháp luôn vướng kẹt và phản ứng trước các hiện tượng,  
Những điều ưa thích và không ưa thích do họ tự chất chồng.  
Đấy là một kẻ không có hạnh phúc dù bất kỳ lúc nào.  
Đấy là một kẻ luôn luôn đắm chìm trong đau khổ.  

[1] Yogi (dô-ghi): một hành giả du già

Bài đạo ca “Ranh Giới Giữa Hạnh Phúc và Khổ Đau” được trích từ “Mười Bài Chứng Đạo Ca Vĩ Đại Nhất của Milarepa” do Jim Scott dịch qua Anh ngữ (Marpa Translation Committee, Kathmandu, Nepal, 1993).  

Theo tôn ý của bổn sư Garchen Rinpoche, Tâm Bảo Đàn đã phỏng dịch qua Việt ngữ tại tu viện Rinchen Ling, Nepal và tại núi thiêng Lapchi vào hai tháng 7 và 8, 2012, dựa trên văn bản Tạng-Anh do Garchen Rinpoche trao cho. Bản Việt ngữ chỉ là một sự gắng sức phỏng dịch và đã được hiệu đính vào tháng 10, 2012 và tháng 2 năm 2017 tại Hoa Kỳ. Nguyện đức Milarepa và chư Thầy Tổ từ bi tha thứ mọi sai sót. Nguyện qua những lời đạo ca này, tâm thức của người đọc sẽ được khai mở để kết nối được với suối nguồn tâm giác ngộ bất sinh bất diệt của đại thánh sư du già Milarepa (1052-1135). Tuyển tập này được thực hiện nhân pháp hội do Garchen Rinpoche chủ trì tại Seattle (4/ 2017). 

Đọc Thêm

Quý vị cũng có thể tìm thấy bài này trên trang Giáo Pháp - Thuyết Giảng.

Comments