Quy Y Phật, Pháp và Tăng (Lama Zopa Rinpoche)

posted Apr 6, 2016, 10:44 AM by Bồ Đề Tâm 4 All
Lozang Ngodrup chuyển ngữ
Tâm Ưu Đàm hiệu đính

Lời khuyên tổng quát
Chung qui, có bốn điểm trong việc tu tập Pháp.
1. Nên nương tựa vào các bậc thánh giả, lắng nghe Pháp và sau khi đã hiểu
Pháp một cách đúng đắn, hãy tu tập theo Pháp.
2. Không nên để cho các giác quan bị kích thích (kềm chế giác quan khi có
nguy cơ tạo nghiệp tiêu cực), nhận càng nhiều giới càng tốt, miễn là có thể
giữ gìn những giới này nghiêm nhặt.
3. Có lòng bi mẫn đối với chúng sanh.


Quý vị cũng có thể tìm thấy bài này trên trang Giáo Pháp - Thuyết Giảng.
Comments