Phật Học Căn Bản (Nalanda Việt Học)

posted Apr 6, 2016, 9:59 AM by Bồ Đề Tâm 4 All   [ updated Apr 6, 2016, 10:10 AM ]
Giảng sư: Geshe Lharampa Loyang  
Phiên dịch: Ani Tenzin Palyon Pháp Đăng  
Ghi lại: Pháp Hỷ  
Trình bày: Nguyệt Đăng  
Nalanda Viet Institute @2016

Ngày 04/02/2016
[1] Mục đích học Phật pháp.
[2] Thế nào gọi là Phật pháp?
[3] Ý nghĩa của Tam bảo.

Tất cả chúng sanh trong đó có người hay súc vật, v.v… đều không muốn đau khổ và muốn có hạnh phúc. Đau khổ có hai loại đó là: khổ thân và khổ tâm. Khổ thân thì ta có thể dùng tiền để mua thức ăn hay mua quần áo mặc, hoặc mua thuốc trị bệnh để cho hết khổ thân; nhưng khổ tâm thì dù có tiền bạc nhiều bao nhiêu đi nữa cũng không có thể giúp ta xua tan sự đau khổ đó. Tại sao chúng ta phải học Phật pháp? – Chúng ta phải học Phật pháp để biết cách làm cho chúng ta bớt khổ tâm.

Khi so sánh giữa khổ tâm và khổ thân, khổ thân thì tiền tài có thể giúp đỡ ta xua tan sự đau khổ đó nhưng tiền tài của cải không có thể giúp ta xua tan sự khổ tâm. Tại sao? - Có tiền thì ta lại sợ mất tiền mất của cải và càng ngày khổ tâm càng tăng thêm chứ không giúp ta xua tan khổ đau. Riêng bậc Bồ tát không những bố thí tài sản cho chúng sanh mà ngay cả thân mình họ cũng bố thí luôn, và qua sự luyện tâm như vậy thì càng ngày hạnh bố thí càng tăng trưởng không còn keo kiệt nữa. Không phải chỉ bố thí tài sản thôi mà ngay cả cái thân cũng bố thí luôn, bậc Bồ tát đó tên là Gyaltsen.

[Đọc Thêm] [sách]

Quý vị cũng có thể tìm thấy tuyển tập sách này trên trang Giáo Pháp - Thuyết Giảng  hoặc Kinh Sách.
Comments