Pháp Hành Trì Giản Lược Đức Văn Thù Trí Tuệ Tôn (Ánh Sáng Trí Tuệ)

posted Oct 9, 2015, 12:47 AM by Bồ Đề Tâm 4 All   [ updated Mar 4, 2016, 10:40 PM ]
Pháp thực hành giản lược thiền quán và tụng trì Đức Văn Thù Trí Tuệ Tôn này được biên soạn bởi hành giả Drikung vĩ đại, Ngài Bhande Ratna Karma Bhadra, theo sự thỉnh cầu từ Lama Trinley Tshedak Cao quý và những vị khác nhằm truyền cảm hứng cho những người thực hành pháp tu này.

Bản văn này trước tiên đã được Ngài Khenchen Rinpoche, Konchog Gyaltshen sao chiếu và chuyển ngữ với trợ giúp của Peter Satris và Ani Tsering Chodron ở Trung tâm Thiền Tây tạng tại Washington (DC) vào tháng 12/1983. Nương vào công hạnh này, nguyện cho chúng sinh không sót một ai sẽ được khai mở tuệ nhãn. Theo gợi ý của Konchog Changchup Drolma, Tsering Stobdan đã khởi dịch vào tháng 10/2015. Tâm Bảo Đàn hiệu đính. Tất cả các sai sót thuộc về lỗi của người dịch và người hiệu đính; chúng con xin thành tâm sám hối. Xin hồi hướng mọi công đức dù nhỏ nhất đến chúng sinh và cúng dường các bậc Ân sư. Nguyện Pháp bảo trân quý này sẽ hộ trì chúng sinh cho đến khi luân hồi cạn rỗng.Nguyện cho mọi sự cát tường.

------------

Con xin đảnh lễ Đạo sư bất khả phân với Đức Văn Thù. Đây là pháp thực hành giản lược Đấng anh hùng Trí tuệ Tôn (Văn thù). (Hành giả) hãy ngồi đúng tư thế, tụng những lời nguyện mở đầu về Quy y và Bồ đề tâm, sau đó thiền định trong tánh Không, không vướng mắc vào tất cả các khái niệm nhị nguyên (đối đãi).


Quý vị cũng có thể tìm được bài này trên trang "Giáo pháp" trong phần "Hành Trì."

Comments