Nữ Du Già Sư Vĩ Đại Sư Bà (Ani) Lama Sherab Zangmo

posted Jun 25, 2015, 12:47 PM by Pema Zangmo
Tâm Bảo Đàn chuyển Việt ngữ (1/ 2015)

Sư Bà (Ani) Lama Sherab Zangmo là vị ni trưởng và đạo sư hướng dẫn về thiền tại Ni viện Gebchak. Sư Bà thường được gọi là “Nữ Du Già Sư Vĩ Đại của Ni viện Gebchak” và nổi danh trong số các đạo sư ở tại miền Đông Tây Tạng nhờ vào sự chứng ngộ thậm thâm. Sư Bà đã lìa đời vào năm 2008 với rất nhiều dấu hiệu thành tựu của một hành giả. Sư Bà đã liên tục tu tập thiền định không gián đoạn kể từ khi Sư Bà lần đầu đặt chân đến Ni viện Gebchak năm lên 16 tuổi [cho đến khi lìa đời]. Sư Bà là vị ni sư cuối cùng còn lại trong thế hệ xa xưa của các ni sư thuộc Ni viện Gebchak, và đã đóng một vai trò quan trọng trong việc trùng tu lại Ni viện vào cuối thập niên 1980 cũng như trong việc chấn hưng hệ thống tu tập của đạo Phật cho phụ nữ. Sư Bà Sherab Zangmo thực sự siêu thường qua nhiều hình thức: qua cách đạt được giác ngộ nhờ vào lòng sùng ngưỡng đối với đạo sư của mình, ngài Tsang-yang Gyamto; qua tính cách giảng dạy giáo lý thật đơn giản mà thâm thúy; và qua cách Sư Bà có thể uyển chuyển đối mặt với các hoàn cảnh khó khăn.

Sư Bà Sherab Zangmo đã hướng dẫn cách thức tu tập cho các ni sư trẻ tuổi tại Ni viện Gebchak ngay cả cho đến giây phút lìa đời. Vào lúc lâm chung, Sư Bà đã bật cười trong khi khuyến tấn các ni sư, và đã tả lại linh kiến sáng rõ của chư Phật đang hiện ra trước mắt. Hãy đọc thêm về sự ra đi của Sư Bà sau bài “Vấn Đáp” dưới đây.
...

[Đọc Thêm]
Quý vị có thể tìm được bài này trên trang "Đạo Sư" trong phần "Nữ Đạo Sư"


Comments