Nhật ký Hành trình đến Núi thiêng Lạp chi

posted Jul 14, 2015, 4:22 PM by Pema Zangmo
Tác Giả: Konchog Osal Drolma

Cuối cùng thì ước mơ của tôi cũng thành hiện thực. Tôi đã đến được Lạp chi – rặng núi tuyết sơn linh thiêng mà tên tuổi của nó đã gắn liền với Milarepa – vị hành giả du già Tây tạng vĩ đại của mọi thời đại, người đã thành Phật chỉ trong một đời, người đã trở thành suối nguồn của niềm tin không bao giờ lay chuyển và nguồn cảm hứng bất tận cho rất nhiều thế hệ trên con đường tu giải thoát. Tôi đã trải qua những kinh nghiệm tuyệt vời và đầy năng lực gia trì trong suốt cuộc hành trình. Tôi rất biết ơn Thầy tôi – Garchen Rinpoche, Sư Tổ Chetsang Rinpoche và Milarepa – bậc Thánh nhân áo vải đã gia trì cho chúng tôi. Xin cầu nguyện các ngài luôn là những vị đạo sự tôn quý của tôi trong suốt đời này và các đời vị lai cho đến ngày tôi đạt giác ngộ. Xin cầu nguyện cho tâm của tôi và tâm của các ngài sẽ không bao giờ chia cách!

Nhật ký này đã trích lược khá nhiều thông tin về Lạp chi và những hang động của Milarepa từ trang web của Dự Án Trùng tu và Bảo vệ Lạp chi. Hi vọng nhật ký này sẽ gieo trồng trong dòng tâm thức người đọc niềm tin chắc chắn, sự kết nối mạnh mẽ với Milarepa và ước muốn mãnh liệt hành hương đến Lạp chi.

Je Mila Shepa Dorje La So Wa Deb So! (Con khẩn nguyện Đức Milarepa – Tiếng Cười Kim Cang!)
...

[Đọc Thêm]
Quý vị có thể tìm được bài này trên trang "Giáo pháp" trong phần "Ngàn cánh sen pháp"


Comments