Nghi Lễ Cúng Dường Hương: Suối Nguồn Cát Tường Hỷ Lạc (Thi Kệ)

posted Nov 20, 2014, 8:07 PM by Pema Zangmo   [ updated Dec 22, 2014, 4:12 PM by Tam Bao Dan ]

ke par shing kye yu shug ral pa dzin
Sườn núi bách xù ngọc lam đâm chồi xanh

tse mor bal bu dung gi men tog chen
Đỉnh núi đỗ quyên ra hoa ốc xà cừ

yön ten den pe shing chog de sum ni
Ba cây diệu kỳ mang phẩm tính tuyệt hảo

chi wa me pe ngö drub dü tsi ne nam da dü zhi ngo zhing dri nge den
xanh mướt, tỏa hương thơm ngát suốt bốn mùa,

de tar shing chog yön ten khye par chen
chứa đựng cam lồ thành tựu đời bất tử.
...
[Đọc Thêm]
Quý vị cũng có thể tụng theo bằngng Tạng âm [Click vào link này để nghe - bắt đầu ở trang 12 trong nghi quỹ]
và tìm thấy b
ài này ở trang "Giáo Pháp/Hành trì" trong phần "Các Pháp Hành Trì Mật Tông"

Comments