Nghi Cúng Khói Hương (bản dịch mới 2015)

posted Oct 8, 2015, 8:42 PM by Bồ Đề Tâm 4 All   [ updated Apr 6, 2016, 9:34 AM ]
  • Nghi xông cúng hương này do ngài Liên Hoa Đại Sỹ biên soạn, được khai quật tại Manglam (quận Coimbatore, bang Tamil Nadu, Ấn Độ) bởi ngài Trì-Khủng Rìn-Chen Phun-Chot (Drigung Rinchen Phüntsog).

  • Theo tâm nguyện của đại sư Garchen Rinpoche tôn quý, bản nghi quỹ gốc được dịch sang Anh ngữ bởi Ari-ma. Bản văn vần Việt-Tạng dưới đây do Konchog Dorje Dudul ghi lại phần Tạng văn vào máy vi tính, phiên âm chú qua La tinh, chuyển qua Việt ngữ từ bản Tạng gốc và đối chiếu với bản Việt dịch từ tiếng Anh của Konchok  Sherab  Dronma (văn xuôi),* Konchog Sodpa Gyatso (văn vần)*, và bản Tạng-Hoa (cung cấp từ Singapore). Hoàn chỉnh ngày 31/08/2015. 

  • NGHI CÚNG HƯƠNG (Tạng-Việt) - bản ngang chuẩn        *Phiên bản của Konchok Sherab Dronma (văn xuôi)Konchog Sodpa Gyatso (văn vần) có thể được tìm thấy  trên trang Giáo Pháp - Hành Trì - Các Pháp Hành Trì Mật Tông để tham khảo  thêm.

Comments