Một Phương Pháp Thực Tập Phát Bồ Đề Tâm (Pema Chodron)

posted Jun 9, 2016, 9:05 AM by Bồ Đề Tâm 4 All   [ updated Jun 9, 2016, 9:06 AM ]

Pháp Hạnh chuyển ngữ  

(Ni sư Pema Chodron cống hiến một phương pháp giúp phát khởi tâm từ bi cho nhân loại)

Cách tốt nhất để bắt đầu phương pháp thực tập này là nghĩ đến một người mà nổi khổ của người đó thường gây cảm giác mạnh mẽ nơi bạn và hạnh phúc của người này cũng rất đỗi quan trọng với bạn. Đây có thể là người bạn biết hay đã từng biết, đã từng thấy trên đường, hay bạn từng đọc về hoàn cảnh của người này trên báo chí. Suy nghĩ về một người nào đó thường dễ làm thức dậy tâm Bồ Đề nơi chúng ta: chúng ta quan tâm đến họ và không muốn họ bị đau khổ. Hãy nghĩ đến một người như vậy, và khi bạn cảm nhận được hoặc là tình thương, lòng biết ơn, hay lòng từ bi đối với người đó, thì hãy nói, “nguyện cầu cho họ được thoát khỏi mọi khổ đau và nguyên nhân dẫn đến khổ đau; nguyện cầu cho họ được hưởng hạnh phúc và nguyên nhân dẫn đến hạnh phúc.”

Có hai khía cạnh khi thực hành Bồ Đề tâm, cả hai đều rất quan trọng như nhau: một là kết nối được với dòng chảy Bồ Đề tâm mà chúng ta đã cảm nhận được, và khía cạnh thứ hai là phải nhận thức được chỗ nào dòng chảy này bị tắc nghẽn. Vì vậy bạn phải thực hành phương pháp này không những chỉ nghĩ tưởng đến người mình quan tâm mà còn phải quán tưởng đến người mình ghét bỏ nữa. Điều quan trọng là chúng ta phải có thái độ từ bi và không thiên vị với những gì đang trỗi dậy trong tâm.

Bây giờ hãy nghĩ về một vùng đất nào đó trên thế giới đang khủng hoảng nhiễu nhương. Vùng đất nơi bạn biết đó có những con người và loài vật đang bị nhiều thống khổ. Khi bạn nghĩ đến nơi mà bạn đã chọn đó, hãy nghĩ đến những người đàn ông ở đó, và nói, “nguyện cầu cho tất cả những người đàn ông ở đó được thoát khỏi khổ đau và nguyên nhân dẫn đến khổ đau; nguyện cầu cho họ được hưởng hạnh phúc va nguyên nhân dẫn đến hạnh phúc”. Hãy dành ra một khoảng thời gian để thực hành điều này.

Sau đó hãy nghĩ đến tất cả những người đàn bà ở nơi đó, và ước mong họ cũng sẽ được thoát khỏi khổ đau và gốc rễ của khổ đau, và mong ước họ cũng được hưởng hạnh phúc và nguyên nhân dẫn đến hạnh phúc.

[Đọc Thêm]
Quý vị cũng có thể tìm thấy bài này trên trang Giáo Pháp - Thuyết Giảng.


Comments