Lời Nguyện Thứ 18 Của Đức Phật A Di Đà (Tỳ Kheo Thích Tuệ Hải)

posted Jul 15, 2019, 6:56 PM by Bồ Đề Tâm 4 All   [ updated Jul 15, 2019, 6:58 PM ]

Bản dịch Anh ngữ có Lời Giới Thiệu của Trưởng Lão Đại Sư Garchen Rinpoche và Đại Sư Khenchen Konchog Gyaltshen Rinpoche

Tóm lược

Trong số các công trình đồ sộ giảng dạy về Phật Pháp của Tỳ Kheo Thích Tuệ Hải, In Search of the Correct Address of the Western Pureland of Ultimate Bliss and Dharmakaya Amitabha là tập sách đầu tiên được chuyển dịch từ Việt ngữ qua Anh nghữ. [Trong tập sách này] tác giả đã giải thích một cách rõ ràng mạch lạc tại sao việc học hiểu kinh điển Đại thừa theo nghĩa đen (y kinh diễn nghĩa) sẽ là một lỗi lầm to lớn, và làm thế nào để có được kiến giải đúng đắn và thâm diệu về nội dung kinh văn. Dựa trên sự lý giải sâu sắc của một đoạn trong Kinh A Di Đà, Tỳ Kheo Thích Tuệ Hải đã chỉ cho chúng ta thấy làm thế nào để có thể hiểu đúng và thực hành đúng. Ai ai cũng có thể học được cách trải qua cuộc đời này bằng chính sự hiện diện sinh động của A Di Đà –  đây chính là tự tánh quang minh, là tuệ giác ngay nơi mỗi người chúng ta – và qua đó mà ta đạt đến được cảnh giới tâm cực lạc.

Về tác giả

Tỳ Kheo Thích Tuệ Hải sinh năm 1968 tại Việt Nam, và vào năm 1986 đã được Hòa Thượng Thích Thanh Từ ban giới xuất gia tại Thiền Viện Thường Chiếu và ban cho pháp hiệu Tuệ Hải. Vào năm 1994, Tỳ Kheo Thích Tuệ Hải được Hòa Thượng chỉ định đến trụ trì tại Chùa Long Hương, Đồng Nai và nơi đây tiếp tục là trú xứ của Tỳ Kheo Thích Tuệ Hải cho đến ngày nay. Một trong những tâm nguyện lớn nhất của Tỳ Kheo Thích Tuệ Hải là chỉ ra cho chúng ta thấy về sự nhất quán và tinh túy đích thực của tất cả các truyền thống Phật đạo, cho dù là Nguyên Thủy, Đại thừa, Tịnh Độ, Thiền hay Kim Cang thừa. Tỳ Kheo Thích Tuệ Hải giảng dạy sâu rộng về Thiền Đại thừa, về Kinh điển, về tự tánh chân tâm, về phương pháp thiền dựa trên giáo lý Tứ Niệm xứ của Nguyên Thủy, và đặc biệt là dạy về Phật tri kiến thậm thâm và bao la trùm khắp của Kinh Hoa Nghiêm, là tri kiến thuần tịnh siêu xuất không sai khác với tri kiến của Kim Cang thừa, [chủ yếu] dạy rằng tất cả các pháp đều bình đẳng và thực sự rốt ráo đều là phật.

Về người dịch

Người dịch, Milam Sudhana, đã lần đầu khám phá được những giáo lý truyền niềm cảm hứng vô cùng sâu sắc từ Tỳ Kheo Thích Tuệ Hải vào năm 2013 khi cô đang ẩn cư viết sách tại Trung Tâm Garchen Buddhist Institute ở Hoa Kỳ.  Ân sư của cô, Garchen Rinpoche, đã khuyên cô nên tiếp tục thọ pháp từ vị đại sư này nên vào năm 2015, khi có dịp về Việt Nam, cô đã đến bái kiến Tỳ Kheo Thích Tuệ Hải và với một tấm lòng tràn đầy quy ngưỡng, vẫn tiếp tục [thọ pháp] như một người học trò từ đó đến nay. Tâm nguyện của người dịch là sẽ có thể tiếp tục chia sẻ với thế giới món quà trí tuệ của Tỳ Kheo Thích Tuệ Hải, là những giáo lý giác ngộ dựa trên sự trải nghiệm và chứng ngộ thậm thâm. Bản Anh ngữ được hiệu đính bởi Ni sư Khenmo Trinlay, là một hiệu đính gia kỳ cựu cho các văn điển Phật Pháp, bao gồm cả các trước tác của vị Thủ Ngôi Drikung Kyabgon Chetsang Rinpoche và của đại sư Khensur Konchog Gyaltsen Rinpoche, cùng với Oliver K. Luu, một tác giả chuyên viết tự do và chuyên về Sử học.


Đọc Sách [Tiếng Việt] [Tiếng Anh]
Comments