Lời Nguyện Hoà Bình

posted Nov 20, 2014, 6:38 PM by Pema Zangmo   [ updated Nov 22, 2014, 8:26 AM by Bồ Đề Tâm 4 All ]
Ðại hành giả Tang Tong Gyalpo soạn
Lama Zopa Rinpoche chuyển Anh ngữ sau vụ khủng bố ở New York và Washington
Hồng Như (Anh Ho) chuyển Việt ngữ - 10.2003

Tiếng lời chân thật chiến thắng mọi hiểm họa vũ khí
OM MANI PADME HUM

Tâm đại từ tối thắng Phật Di lạc,
Mắt đại bi nhiệm màu Quán thế âm,
Vô úy Quán âm Mã đầu,
Phật bà Ta-ra sáng trong viên mãn,
Hồng danh các ngài chỉ thoáng qua tai là tiêu tan hiểm nạn
Xin chốn chở che từ bi tối thượng
Hãy lắng nghe lời nguyện chân thành này.

Vào lúc thế gian xảy ra nhiều tranh chấp mâu thuẫn với đầy cả năm thứ vẩn đục, đại dương nghiệp dữ ganh ghen bùng nổ, khiến chúng sinh phải dày vò trong khổ đau, tranh chấp, oán thù. Nguyện xin chư Phật chư Bồ tát hãy làm khô biển khổ này với sức mạnh của từ bi và trí tuệ.

Nguyện suối nguồn cam lộ của lòng đại từ bi mưa xuống chúng sinh, xoa dịu tâm hận thù đang cháy bỏng. Nguyện chư Phật chư Bồ tát hộ niệm giữ gìn, cho con người biết quay lại nhìn nhau, để thấy ra ai cũng chính là cha mẹ nhiều đời của mình, nhờ đó mà hạnh phúc cát tường ngày thêm tăng trưởng.

Có nhiều loại quỉ ma ác hiểm thường hay len lỏi vào tâm, biến tâm thành loài a tu la dữ tợn, thành hung thần đầy tật đố. Nguyện từ nay về sau những loài quỉ ma như vậy sẽ không bao giờ còn về quấy nhiễu thế giới này.
...
[Đọc Thêm]
Quý vị cũng có thể tìm thấy bài này ở trang "Giáo Pháp/Hành Trì" dưới phần "Tụng Niệm"
Comments