Lời Đạo Sư 1 - Hungkar Dorje Rinpoche [Sách]

posted Nov 7, 2015, 10:57 PM by Bồ Đề Tâm 4 All   [ updated Nov 7, 2015, 11:02 PM ]
Quỹ Zangdok Palri xin trân trọng gửi quý đạo hữu cuốn sách LỜI ĐẠO SƯ – tuyển tập các bàn giảng pháp của Ngài Hungkar Dorje Rinpoche và các bức thư Ngài gửi đệ tử từ năm 2000 tới 2012. Đây là sách điện tử vì vậy quý vị có thể tải về đọc, đưa lên face-book, trang web, blog v. v. hoặc gửi cho mọi người khác để cùng chia sẻ pháp nhủ của Rinpoche.

[Đọc Thêm]
Quý vị cũng có thể tìm được các bản dịch được nhắc đến trên đây trên trên trang "Giáo pháp" trong phần "Kinh sách" hoặc trong phần "Thuyết Giảng." 

Comments