Lôi Cuốn Hàng Học Giả Hệ Thống Đạo Địa (Khedrup Je)

posted Jul 26, 2018, 4:40 PM by Bồ Đề Tâm 4 All   [ updated Aug 19, 2018, 7:39 PM ]
Ngài Khedrup Je (Khedrup Gelek Palzang-Thiện Hiền Đức, 1385-1438) là một trong những đệ tử chính của Ngài Je Tsongkhapa (Tông Khách Ba, Tổ sư của trường phái Gelug, một trong bốn trường phái Phật giáo của Tây Tạng). Ông nổi tiếng với các bài viết mang tính chất biện chứng. Ông đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình truyền thống Gelugpa khi ông làm chủ và làm nó trở thành một trường phái riêng biệt. 

Ngài Khedrup Je sinh ra ở Tsang (Tây Tạng) năm 1385. Ông được giáo dục tại Tu viện Sakya và được thọ giới với Giáo thọ của Ngài Je Tsongkhapa là Ngài Rendawa. Lần đầu tiên Ông gặp ngài Je Tsongkhapa khi ông 18 tuổi và trở thành một trong những môn đồ hàng đầu của Ngài Je Tsongkhapa. Ông đã học hỏi rất nhiều, đặc biệt là trong các Tantra, ông đã viết 9 Luận giải về Kinh điển và Tantra, bao gồm một bài Luận giải lớn về Tantra Kalachakra. Ông thành lập Tu viện Gyantse Palkor Chode. 

Sau khi ngài Je Tsongkhapa qua đời, Ông trở thành người kế nhiệm vị thứ hai của trường phái Gelug và là trụ trì của Tu viện Ganden, kế nhiệm Gyaltsab Darma Rinchen. Ông giữ chức vụ trong sáu năm, qua đời năm 1438. Dòng nhập thể của Ông được biết đến với cái tên Panchen Lamas.

Sư Cô Vạn Thảo chuyển từ Tạng ngữ sang Việt ngữ.

Comments