Lá Thư Chia Sẻ Và Con Đường Của Thiền Tịch Chỉ (Sư Cô Vạn Thảo)

posted Jun 22, 2018, 6:05 AM by Bồ Đề Tâm 4 All   [ updated Jun 22, 2018, 2:06 PM ]
Chương trình học của Tây Tạng dạy rất sâu và hay, mỗi năm Vt đều rút ra được nhiều bài học quý giá mà ngôn ngữ không thể diễn tả hết được những điều đó.
Đúng như lời những vị Giáo thọ ở đây dạy: Con đường của người tu sĩ, là con đường lội ngược dòng, sẽ rất khó khăn và nhiều thử thách, nhưng kết quả sẽ không thể nghĩ bàn. Khi ta biết nhìn lại mình, biết quán chiếu tự thân, biết buông bỏ, biết vì người khác, thì khi đó tâm ta sẽ bình an. Và đó chính là con đường mà chúng ta đang cần tìm và hướng tới.

Mỗi năm Vt sẽ cố gắng dịch một phần học của mình sang tiếng việt, để những bạn đi sau có tài liệu tham khảo.

Sư Cô Vạn Thảo

*Lời ghi chú của Zangpo Project: Xin xem Lá Thư Chia Sẻ và bản Việt ngữ CON ĐƯỜNG CỦA THIỀN TỊCH CHỈ (SHAMATHA) do Sư Cô Vạn Thảo chuyển từ Tạng ngữ qua Việt ngữ theo lời dạy của Thầy giáo thọ Rinchen Tenzin, tại Phật Học Viện Biện Chứng Luận (IBD), Mcleoganj, Dharamsala, India. 19/5/2018

Comments