Kinh Gangottara (Kinh Viên Dung Thuần Khiết) - Bản mới 8/2018

posted Aug 14, 2018, 3:38 PM by Bồ Đề Tâm 4 All   [ updated Aug 15, 2018, 10:45 AM ]

Trích Kinh Đại Bảo Tích (Phẩm 31)

Tôi nghe nói  như thế này...

Lúc bấy giờ, Đức Phật đang an trú tại vườn Cấp Cô Độc, trong công viên Kỳ Viên gần thành Xá Vệ.  Khi ấy, có một vị nữ cư sĩ tên Gangottara (Hằng Hà Thượng Ưu Bà Di) rời nơi cư ngụ của bà ở thành Xá Vệ đến gặp Đức Phật. Bà cung kính đảnh lễ dưới chân Đức Phật, rồi lui qua một bên và ngồi xuống.

Đức Thế Tôn lên tiếng hỏi Gangottara, ‘Con từ đâu đến?’

Nữ cư sĩ Gangottara bạch Đức Phật, 'Bạch đức Thế Tôn, nếu có ai đặt câu hỏi với một người đã được tạo thành một cách huyễn hóa, rằng người đó từ đâu đến, thì câu trả lời của người đó phải như thế nào?'

Đức Thế Tôn trả lời bà, 'Một người đã được tạo thành một cách huyễn hóa, người đó không đến cũng không đi, người đó không sinh cũng không diệt; làm sao có thể nói được người đó đến từ nơi nào?'

Nữ cư sĩ liền hỏi, 'Bạch đức Thế Tôn, có đúng hay không, tất cả các tướng đều là huyễn hóa, tựa hồ như phép diệu kỳ?’

Bản Việt dịch dựa trên bản dịch Anh ngữ “Gangottara Sutra – Flawless Purity Sutra” (Phẩm 31 trong Kinh Đại Bảo Tích)  trích từ  “A Treasury of Mahayana Sutras—Selections from the Maharatnakuta Sutra” do Hội Chinese Buddhist Assocation of the United States chuyển Anh ngữ  và do Gamma C. Chang tổng hiệu đính. Bản Anh ngữ có thể tìm thấy tại: http://www.fodian.net/world/0310-31.html

Tâm Bảo Đàn tạm chuyển Việt ngữ lần đầu năm 2004 với sự góp ý của Hồng Như; hiệu đính lần thứ nhất tháng 10/2006; hiệu đính toàn bộ lần nhì tháng 8/2018. Do thiểu trí, con nguyện xin sám hối trước Đức Bổn Sư về tất cả những sai sót và thiếu hoàn chỉnh trong khi chuyển ngữ, nhất là trong các bản dịch trước đây, và nương vào lòng đại từ và oai lực của mười phương Phật, nguyện cho chân nghĩa vẫn sẽ được hiển bày ngay nơi tâm thức của những người đọc hữu duyên.

Đọc Thêm
Comments